Vijest
15.02.2024

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA131 (EU) ak. god. 2024./25. (zimski i ljetni semestar)

Na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja (KA131), Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) za akademsku godinu 2024./2025.

NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA131) u ak. god. 2024./2025. (za tekst kliknuti na naslov - obavezno pročitati cijeli tekst) 

Student ispunjava i šalje samo jednu (1) online prijavu u kojoj je moguće odabrati do tri (3) različita izbora inozemnih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet ili akademija će studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora (iznimka Muzička akademija, rang lista s 3 izbora). 

U slučaju višestrukih online prijava, sve će se prijave automatski smatrati odbijenima. 

Rok za prijavu: 4. ožujka 2024. (12.00 sati - podne, online i papirnato).


PRIVICI NATJEČAJU (kliknuti na tekst)

 1. Dodatak I. - upute za potvrde o znanju stranog jezika
 2. Dodatak II. - Studenti s manje mogućnosti
 3. Dodatak III. - Potpora za putne troškove
 4. Upute za online prijavu
 5. Obrazac - studenti koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada
 6. Obrazac - Izjava za studente nižeg socioekonomskog statusa
 7. Popis ECTS koordinatora na fakultetima i akademijama
 8. Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost (niže u tekstu)

Za upite o dogovorenim mjestima, razinama studija i sporazumima s inozemnim sveučilištima molimo da se obratite matičnom fakultetu/akademiji. Središnji sveučilišni ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju na takve upite neće odgovarati niti ih prosljeđivati.

U slučaju pogreške u tablicama s popisom inozemnih sveučilišta, mjerodavan je podatak iz originalnog ugovora.

Za tehničke upite vezane uz online prijavni obrazac potrebno je slati na kontakt adresu online.prijava@unizg.hr. Email upiti poslani drugim djelatnicima Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju neće biti razmatrani niti proslijeđeni.

Popis sporazuma:

 1. Agronomski fakultet
 2. Akademija dramske umjetnosti
 3. Akademija likovnih umjetnosti
 4. Arhitektonski fakultet
 5. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 6. Ekonomski fakultet (osvježeno 16.02.2024.)
 7. Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8. Fakultet filozofije i religijskih znanosti
 9. Fakultet hrvatskih studija
 10. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 11. Fakultet organizacije i informatike
 12. Fakultet političkih znanosti (osvježeno 21.02.2024.)
 13. Fakultet prometnih znanosti
 14. Fakultet strojarstva i brodogradnje
 15. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
 16. Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 17. Filozofski fakultet
 18. Geodetski fakultet
 19. Geotehnički fakultet
 20. Građevinski fakultet
 21. Grafički fakultet (osvježeno 28.2.2024.)
 22. Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman (sveučilišni studiji)
 23. Katolički bogoslovni fakultet
 24. Kineziološki fakultet
 25. Medicinski fakultet
 26. Metalurški fakultet
 27. Muzička akademija
 28. Pravni fakultet (osvježeno 23.2.2024.)
 29. Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 30. Prirodoslovno-matematički fakultet
 31. Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 32. Stomatološki fakultet
 33. Tekstilno-tehnološki fakultet
 34. Učiteljski fakultet
 35. Veterinarski fakultet


Napomena_ Realizacija i financiranje mobilnosti koje će biti odobrene u sklopu ovoga natječaja ovise o sklapanju Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Sveučilišta u Zagrebu i nacionalne Agencije za mobilnost i programe EU, tj. o rezultatima Poziva na podnošenje prijedloga 2024. – EAC/A07/2023, Program Erasmus+ (C/2023/1262), prijava projekta za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa ERASMUS+.

                                                                          

Središnji sveučilišni ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu
Klasa: 605-01/24-03/06
Urbroj: 251-25-17/2-24-2
Datum: 15. veljače 2024.Top