Vijest
17.01.2019

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za ak.godinu 2019./20.

Natječaj je ZATVOREN 14.02.2019. u 12:00 sati (CET). Prijave studenata nisu više moguće.

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja (KA103) raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2019./2020.


NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2019./2020. (za tekst kliknuti na naslov - obavezno pročitati cijeli tekst)

Student ispunjava i šalje samo jednu (1) online  prijavu u kojoj je moguće odabrati do tri (3) različita izbora inozemnih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet ili akademija će studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora (iznimka Muzička Akademija, rang lista s 3 izbora).
U slučaju višestrukih online prijava, sve će se prijave automatski smatrati odbijenima.

Rok za prijavu: 14. veljače, 2019. (12:00 sati, online i papirnato)

PRIVICI NATJEČAJU (kliknuti na tekst)

 1. Dodatak I. - upute za potvrde o znanju stranog jezika
 2. Upute za online prijavu
 3. Obrazac - studenti koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada
 4. Obrazac - Izjava za studente slabijeg socioekonomskog statusa
 5. Popis ECTS koordinatora na fakultetima i akademijama
 6. Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost (niže u tekstu)

Trajanje mobilnosti: tablice prikazuju maksimalno trajanje po 1 semestru npr. 5 ili 6 mjeseci ili 2 semestra ako je tako dogovoreno sporazumom (npr. 10 mjeseci).
Za upite o dogovorenim mjestima, razinama studija i sporazumima s inozemnim sveučilištima molimo da se obratite matičnom fakultetu/akademiji, središnji Ured za međunarodnu suradnju takve upite neće odgovarati niti proslijeđivati.
U slučaju pogreške u tablicama s popisom inozemnih sveučilišta, mjerodavan je podatak iz originalnog ugovora.

Za tehničke upite vezane uz online prijavni obrazac potrebno je slati na kontakt adresu online.prijava@unizg.hr. Email upiti poslani drugim djelatnicima Ureda za međunarodnu suradnju neće biti razmatrani niti prosljeđivani.

Popis sporazuma: 18.01.2019. aktivirani linkovi novih tablica.

 1. Akademija dramskih umjetnosti
 2. Agronomski fakultet
 3. Akademija likovnih umjetnosti
 4. Arhitektonski fakultet -  napomena 21.01.2019. (objavljeno 5.02.)
 5. Ekonomski fakultet
 6. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 7. Fakultet elektrotehnike i računarstva - nadopuna 22.01.2019.
 8. Fakultet filozofije i religijskih znanosti
 9. Filozofski fakultet
 10. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 11. Fakultet organizacije i informatike
 12. Fakultet prometnih znanosti
 13. Fakultet političkih znanosti
 14. Fakultet strojarstva i brodogradnje
 15. Geodetski fakultet
 16. Geotehnički fakultet
 17. Građevinski fakultet - nadopuna 25.01.2019.
 18. Grafički fakultet
 19. Hrvatski studiji - sveučilišni odjel - nadopuna 22.01.2019
 20. Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman (sveučilišni studiji)
 21. Katolički bogoslovni fakultet
 22. Kineziološki fakultet
 23. Medicinski fakultet
 24. Muzička akademija
 25. Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 26. Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 27. Prirodoslovno-matematički fakultet
 28. Pravni fakultet - nadopuna 23.01.2019.
 29. Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 30. Stomatološki fakultet
 31. Metalurški fakultet
 32. Šumarski fakultet
 33. Tekstilno-tehnološki fakultet - nadopuna 22.01.2019.
 34. Učiteljski fakultet
 35. Veterinarski fakultet
 36. Centar za poslijediplomske studije

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
Klasa: 605-01/19-03/3
Urbroj: 380-153/068-19-1
Datum: 17. siječnja 2019.Top