Vijest
03.09.2014

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u ak. god. 2014./2015.

Sveučilište u Zagrebu na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu, donesene na sjednici 8. srpnja 2014., raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./15.

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./15. (kliknuti na tekst)

Upute za online prijavu (obavezno pročitati). Student ispunjava i šalje samo jednu (1) online  prijavu. U slučaju višestrukih online prijava sve će se prijave automatski smatrati odbijenima.

Popis koordinatora na fakultetima/akademijama

Dokumenti i obrasci

Klasa: 605-01/14-22/31
Urbroj:380-153/131-14-3
Datum: 3. rujan 2014.Top