Vijest
02.02.2016

Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata studijski boravak za ak.god. 2016./17. za programske zemlje

NATJEČAJ JE ZATVOREN, prijave više nisu moguće.

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 (KA103) u akademskoj godini 2016./2017.

NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programske zemlje 2016./2017. (za tekst kliknuti na naslov - obavezno pročitati cijeli tekst)

Student ispunjava i šalje samo jednu (1) online  prijavu u kojoj je moguće odabrati do tri (3) različita izbora inozemnih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet ili akademija će studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora (iznimka Muzička Akademija, rang lista s 3 izbora).
U slučaju višestrukih online prijava, sve će se prijave automatski smatrati odbijenima.

PRIVICI NATJEČAJU
1. Dodatak I. - potvrde o znanju stranog jezika
2. Upute za online prijavu
3. Obrazac - "pismo odobrenja" za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada
4. Obrazac - Izjava za studente slabijeg socioekonomskog statusa
5. Popis ECTS koordinatora na fakultetima i akademijama
6. Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost (za svaku sastavnicu 1 popis: linkovi niže. Moguće su naknadne nadopune/ispravke tablica).

Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost:
- razine studija označene su u popisu inozemnih sveučilišta: F (first cycle) = preddiplomska razina; S (second cycle) = diplomska razina; T (third cycle) = poslijediplomska razina
- popis subject area codes (područja studija).
U slučaju pogreške u tablicama s popisom inozemnih sveučilišta, mjerodavan je podatak iz originalnog ugovora.
Za upite o dogovorenim mjestima, razinama studija i sporazumima s inozemnim sveučilištima molimo obratite se matičnom fakultetu/akademiji.

 1. Akademija dramskih umjetnosti
 2. Agronomski fakultet
 3. Akademija likovnih umjetnosti
 4. Arhitektonski fakultet
 5. Ekonomski fakultet
 6. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 7. Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8. Filozofski fakultet (ispravak 03.02.2016.)
 9. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 10. Fakultet organizacije i informatike
 11. Fakultet prometnih znanosti
 12. Fakultet političkih znanosti
 13. Fakultet strojarstva i brodogradnje
 14. Geodetski fakultet
 15. Geotehnički fakultet
 16. Građevinski fakultet
 17. Grafički fakultet
 18. Hrvatski studiji (studenti FFRZ (FFDI) prijavljuju se na mjesta raspisana za Hrv.studije)
 19. Katolički bogoslovni fakultet (ispravak 09.02.2016.)
 20. Kineziološki fakultet
 21. Medicinski fakultet
 22. Muzička akademija
 23. Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 24. Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 25. Prirodoslovno-matematički fakultet
 26. Pravni fakultet
 27. Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 28. Stomatološki fakultet
 29. Metalurški fakultet
 30. Šumarski fakultet
 31. Tekstilno-tehnološki fakultet
 32. Učiteljski fakultet (ispravak 29.02.2016).
 33. Veterinarski fakultet (ispravak 04.02.2016.)
 34. Centar za poslijediplomske studije

ZAVRŠNA NAPOMENA
Eventualne izmjene i nadopune natječaja bit će objavljene na službenim mrežnim(web) stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/

Klasa: 605-01/16-22/5
Urbroj: 380-153/068-16-1
Datum: 02. veljače 2016.Top