Vijest
17.02.2015

Erasmus+ natječaj: mobilnost studenata studijski boravak za ak.god. 2015./16. - programske zemlje

Klasa: 605-01/15-22/10
Urbroj: 380-153/068-15-1
Datum: 16. veljače 2015.

Natječaj je ZATVOREN 05. ožujka 2015. u 12:00 sati, prijave više nisu moguće.

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2015./2016.

NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2015./2016. (za tekst kliknuti na naslov - obavezno pročitati cijeli tekst)

Student ispunjava i šalje samo jednu (1) online  prijavu u kojoj je moguće odabrati do tri (3) različita izbora inozemnih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet ili akademija će studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora (iznimka Muzička Akademija, rang lista s 3 izbora).
U slučaju višestrukih online prijava, sve će se prijave automatski smatrati odbijenima.

PRIVICI NATJEČAJU

 1. Dodatak I. - potvrde o znanju stranog jezika
 2. Upute za online prijavu
 3. Obrazac - Izjava za studente slabijeg socioekonomskog statusa
 4. Popis ECTS koordinatora na fakultetima i akademijama
 5. Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost (za svaku sastavnicu 1 popis: linkovi niže. Moguće su naknadne nadopune/ispravke tablica).
 • razine studija označene su u popisu inozemnih sveučilišta: F (first cycle) = preddiplomska razina; S (second cycle) = diplomska razina; T (third cycle) = poslijediplomska razina
 • popis subject area codes (područja studija).

U slučaju pogreške u tablicama s popisom inozemnih sveučilišta, mjerodavan je podatak iz originalnog ugovora.

Za upite o dogovorenim mjestima, razinama studija i sporazumima s inozemnim sveučilištima molimo da se obratite matičnom fakultetu/akademiji.

 1. Akademija dramskih umjetnosti (ispravak 20.02.2015.)
 2. Agronomski fakultet
 3. Akademija likovnih umjetnosti (ispravak 26.02.2015.)
 4. Arhitektonski fakultet (ispravak 19.02.2015.)
 5. Ekonomski fakultet
 6. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 7. Fakultet elektrotehnike i računarstva (ispravak4 02.03.2015.)
 8. Filozofski fakultet (ispravak 19.02.2015.)
 9. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 10. Fakultet organizacije i informatike
 11. Fakultet prometnih znanosti
 12. Fakultet političkih znanosti
 13. Fakultet strojarstva i brodogradnje
 14. Geodetski fakultet
 15. Geotehnički fakultet
 16. Građevinski fakultet
 17. Grafički fakultet
 18. Hrvatski studiji
 19. Katolički bogoslovni fakultet
 20. Kineziološki fakultet
 21. Medicinski fakultet (ispravak 20.02.2015.)
 22. Muzička akademija
 23. Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 24. Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 25. Prirodoslovno-matematički fakultet
 26. Pravni fakultet
 27. Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 28. Stomatološki fakultet
 29. Metalurški fakultet
 30. Šumarski fakultet
 31. Tekstilno-tehnološki fakultet (ispravak 19.02.2015.)
 32. Učiteljski fakultet
 33. Veterinarski fakultet
 34. Centar za poslijediplomske studije

ZAVRŠNA NAPOMENA
Eventualne izmjene i nadopune natječaja bit će objavljene na službenim mrežnim(web) stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/Top