Vijest
29.09.2022

Erasmus+ KA107 Natječaja za mobilnost studenata FFZG-a prema tzv. PARTNERSKIM ZEMLJAMA (Izrael)

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz tzv. partnerskih zemalja raspisuje Natječaj za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 15.02.2023. do 07.07.2023.

Inozemne visokoškolske ustanove iz tzv. PARTNERSKIH ZEMALJA i sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: FILOZOFSKI FAKULTET.

NATJEČAJ za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 15.02.2023. do 07.07.2023. (za tekst kliknuti na naslov - molimo pročitati cijeli tekst)

Student ispunjava i šalje samo jednu (1) prijavnicu u kojoj je moguće odabrati do dva (2) različita izbora inozemnih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet će studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora.

Rok za prijavu:

  • zaključno do 21. listopada 2022. (12:00)

PRIVICI NATJEČAJU

  1. Odluka o raspisu Natječaja za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 15.02.2023. do 07.07.2023,
  2. Online prijava za Erasmus+ - Partnerske zemlje KA107 dostupna na linku: https://zagreb.moveon4.de/locallogin/6042490d8f47c8526f2fc56f/eng
  3. Upute za ispunjavanje Online prijave,
  4. Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i osoblja za razdoblje 2022.-2023. - sadrži i iznose za životne i putne troškove,
  5. Dodatak I. - Potvrde o znanju stranog jezika,
  6. Obrazac – „Pismo odobrenja“ za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada,
  7. Popis ECTS koordinatora na fakultetima/akademijama.

ZAVRŠNA NAPOMENA

Eventualne izmjene i nadopune natječaja bit će objavljene na službenim mrežnim(web) stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/

KLASA: 605-01/22-03/12
URBROJ: 380-155/073-22-4

Zagreb, 29. rujna 2022.Top