Vijest
31.05.2017

Drugi Rezultati natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za ak. godinu (KA103 programske zemlje) 2017./18.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje Druge Rezultate Natječaja.

Drugi rezultati odnose se isključivo na pomak rang lista i ažurirano stanje  nakon prvog roka za odustanke.

REZULTATI natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za ak. godinu 2017./18. (studenti obavezno moraju pročitati cjelokupan tekst Rezultata - kliknuti na tekst). Tekst je primjenjiv i jednako se odnosi na sve studente prvih i drugih rezultata natječaja.

Iznimno rok za odustanke isključivo za novo financirane studente zimskog semestra je posebno određen: 07.06.2017. (datum primitka na Sveučilište u Zagrebu, vidi tekst Rezultata natječaja)

U Drugim rezultatima objavljene su samo tablice fakulteta/akademija koje imaju promjene (1 tablica za svaku sastavnicu).

Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom, te se za njih automatski smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na razmjenu. U slučaju odustanka studenta mjesto se dodjeljuje sljedećem studentu na rang listi.

Drugi Rezultati Natječaja za sastavnice koje imaju promjene:

 1.         Akademija dramske umjetnosti
 2.         Akademija likovnih umjetnosti
 3.         Ekonomski fakultet
 4.         Fakultet elektrotehnike i računarstva
 5.         Filozofski fakultet
 6.         Fakultet političkih znanosti
 7.         Fakultet strojarstva i brodogradnje
 8.         Geodetski fakultet
 9.         Grafički fakultet
 10.         Hrvatski studiji
 11.         Medicinski fakultet
 12.         Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 13.         Prirodoslovno-matematički fakultet
 14.         Pravni fakultet
 15.         Metalurški fakultet
 16.         Tekstilno-tehnološki fakultet
 17.         Učiteljski fakultet
 18.         Muzička akademija - objavljeno: 12.7.2017., poseban rok za studente MA za prihvat ZERO- GRANT ili odustanak od mobilnosti zaključno s 18.7.2017.


STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

Rezultati prijave za slabiji socioekonomski status ak.god. 2017./18. od 28. travnja, 2017.

POSTUPAK ŽALBE (odnosi se samo na studente kojima je odobreno financiranje tek u Drugim rezultatima natječaja)

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu fakulteta/akademije u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. Žalba se podnosi u pisanom obliku na adresu fakulteta/akademije preporučenom poštom. O žalbi odlučuje Povjerenstvo fakulteta/akademije. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Protiv odluke o prijavi za slabiji socioekonomski status žalbe se podnose na isti način.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

Klasa: 605-01/17-03/9
Urbroj: 380-153/068-17-107
Zagreb, 31. svibnja, 2017.

Link na prve rezultate Natječaja ovdje.Top