Vijest
28.04.2017

REZULTATI natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za ak. godinu (KA103 programske zemlje) 2017./18.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje

REZULTATE natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za ak. godinu 2017./18. (studenti obavezno moraju pročitati cjelokupan tekst Rezultata - kliknuti na tekst).

Fakultetska povjerenstva izradila su rang liste studenata. Financijska potpora odobrena je na temelju rang lista fakultetskih povjerenstava, a proporcionalno broju upisanih studenata na pojedinoj sastavnici, te broju odobrenih prijava.

Rezultati se nalaze u priloženim tablicama (1 tablica za svaku sastavnicu). Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom, te se za njih automatski smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na razmjenu. U slučaju odustanka studenta mjesto se dodjeljuje sljedećem studentu na rang listi.

Rezultati Natječaja objavljeni su pojedinačno za svaku sastavnicu:

 1.     Akademija dramske umjetnosti
 2.     Agronomski fakultet
 3.     Akademija likovnih umjetnosti
 4.     Arhitektonski fakultet
 5.     Ekonomski fakultet
 6.     Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 7.     Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8.     Filozofski fakultet
 9.     Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 10.     Fakultet organizacije i informatike
 11.     Fakultet prometnih znanosti
 12.     Fakultet političkih znanosti
 13.     Fakultet strojarstva i brodogradnje
 14.     Geodetski fakultet
 15.     Geotehnički fakultet
 16.     Građevinski fakultet
 17.     Grafički fakultet
 18.     Hrvatski studiji
 19.     Katolički bogoslovni fakultet
 20.     Kineziološki fakultet
 21.     Medicinski fakultet
 22.     Muzička akademija - objava naknadno (srpanj-rujan 2017.)
 23.     Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 24.     Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 25.     Prirodoslovno-matematički fakultet
 26.     Pravni fakultet - ispravak 03.05.2017.
 27.     Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 28.     Stomatološki fakultet
 29.     Metalurški fakultet
 30.     Šumarski fakultet
 31.     Tekstilno-tehnološki fakultet
 32.     Učiteljski fakultet
 33.     Veterinarski fakultet
 34.     CPS = NEMA prijava


STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

Rezultati prijave za slabiji socioekonomski status ak.god. 2017./18.

ZAVRŠNE NAPOMENE

U rezultatima natječaja raspodjeljena su konačna i ukupna odobrena sredstva za aktivnost studijski boravak sukladno odluci Agencije za mobilnost i programe EU za Sveučilište u Zagrebu projekt 2017-HR01-KA103-034937.

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu fakulteta/akademije u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. Žalba se podnosi u pisanom obliku na adresu fakulteta/akademije preporučenom poštom. O žalbi odlučuje Povjerenstvo fakulteta/akademije. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Protiv odluke o prijavi za slabiji socioekonomski status žalbe se podnose na isti način.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

Klasa: 605-01/17-03/9
Urbroj: 380-153/068-17-51
Zagreb, 28. travnja, 2017.Top