Vijest
17.05.2024

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje 1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2024./25. (kliknuti na tekst, obavezno pročitati cjelokupan tekst Natječaja!)

Napomena: najava privremene odsutnosti djelatnika Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju u razdoblju od 24. do 28.6.2024. Studente koji imaju žurne upite vezano uz Natječaj u tom razdoblju molimo da se obrate na koordinatore na svojem matičnom fakultetu/akademiji. Upiti poslani putem e-maila na natjecaj.placement@unizg.hr će biti odgovoreni najranije 1.7.2024.

Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 16. rujna 2024.- 1. kolovoza 2025. (Ovisno o datumu prijave i dostave prijavne dokumentacije, najraniji početak mobilnosti može biti i kasnije od 16.09.2024. - za detalje, vidjeti tekst natječaja*).

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2025.

Krajnji rok za dostavu dokumentacije: 18.09.2024. do kraja radnog dana, odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst natječaja).

Dokumentaciju dostavljaju isključivo koordinatori na fakultetu/akademiji, elektroničkim putem.

Napomena: Postoji mogućnost ranijeg zatvaranja prijava, ovisno o broju zaprimljenih prijava i dostupnosti financijskih sredstava.

Planirana objava parcijalnih rezultata natječaja je na mjesečnoj bazi (za detalje, molimo pogledati tekst natječaja).  

Upozorenje za studente koji planiraju početak mobilnosti u roku kraćem od 3 mjeseca od datuma dostave dokumentacije: zbog vremena potrebnog za obradu prijava i objavu parcijalnih rezultata, moguće je da će ti studenti, u slučaju odabira, potpisivati Ugovore za Erasmus+ stručnu praksu kratkoročno prije odlaska na mobilnost. Posljedično, moguće je da ovim studentima 1. rata stipendije neće moći biti isplaćena na vrijeme.   

DOSTAVA DOKUMENTACIJE: ECTS koordinator ili nadležni koordinator za međunarodnu suradnju na matičnom fakultetu/akademiji dostavlja prijavnu dokumentaciju elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Krajnji rok za dostavu je 18.09.2024., odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst Natječaja).

VAŽNO: Prijavna dokumentacija neće biti razmatrana u slučaju da bude dostavljena izravno od strane studenata Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Email upite vezane uz natječaj potrebno je slati koordinatorima koji su zaduženi za ovaj natječaj, na adresu natjecaj.placement@unizg.hr. Email upiti poslani drugim djelatnicima Ureda za međunarodnu suradnju neće biti razmatrani niti prosljeđivani.

Poseban dio Natječaja

1.    Dodatak I – Uputa o znanju jezika i potvrdama

2.    Dodatak II - Studenti s manje mogućnosti

3.    Dodatak III - potpora za putne troškove

4.    Obrazac – Izjava za studente nižeg socioekonomskog statusa

5.    Online prijavni obrazac za studente: https://zagreb.moveon4.de/form/6634cc57d4628c14e409fc8e/eng 

6.    Upute za online prijavu

7.    Imena i kontakti ECTS koordinatora akademija i fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

8.    Acceptance Confirmation (ispunjava prihvatna institucija)

9.    Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom

10.   Motivacijsko pismo (predložak)

11.  Pojašnjenje mogućnosti razdoblja boravka na praksi za pojedine kategorije prijavitelja

12.  Procedure i kriteriji odabira studenata na Natječaju za SMP (KA131, programske zemlje)

13.  Obrasci vezani za Erasmus+ stručnu praksu ak. god. 2024./25. (poveznica sadrži dokumente pod rednim brojevima 1-4, 6 i 8-12)

Napomena: U slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.

* U slučaju da Sveučilište u Zagrebu s nacionalnom Agencijom za mobilnost i programe EU ne sklopi pravovremeno Ugovor o dodjeli financijske potpore koji obuhvaća aktivnosti definirane ovim natječajem, Sveučilište u Zagrebu zadržava pravo odgode početka odobrenih mobilnosti za koje je natječajna dokumentacija pristigla na Sveučilište do 14. lipnja 2024.Središnji sveučilišni ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu

Klasa: 605-01/24-03/13
Urbroj: 251-25-16/4-24-2

Datum: 17.svibnja 2024.Top