Vijest
19.05.2023

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2023./24.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje 1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2023./24.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2023./24.(kliknuti na tekst, obavezno pročitati cjelokupan tekst Natječaja!)

Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 11. rujna 2023.- 4. ožujka 2024. (Ovisno o datumu prijave i dostave prijavne dokumentacije, najraniji početak mobilnosti može biti i kasnije od 11.09.2023. - za detalje, vidjeti tekst natječaja*).

5.9.2023. NOVO - NAJAVA: Zbog raspodjele maksimalnog iznosa dostupnog na Natječaju, mogućnost daljnjih online prijava na 1. krug natječaja za SMP u ak. god. 2023./24. će se obustaviti 12.9.2023. u 12:00 h. 

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2024.

Krajnji rok za dostavu dokumentacije: 29.09.2023. do kraja radnog dana, odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst natječaja).

Dokumentaciju dostavljaju isključivo koordinatori na fakultetu/akademiji, elektroničkim putem.

Napomena: Postoji mogućnost ranijeg zatvaranja prijava, ovisno o broju zaprimljenih prijava i dostupnosti financijskih sredstava.

Planirana objava parcijalnih rezultata natječaja je na mjesečnoj bazi (za detalje, molimo pogledati tekst natječaja).  

Upozorenje za studente koji planiraju početak mobilnosti u roku kraćem od 3 mjeseca od datuma dostave dokumentacije: zbog vremena potrebnog za obradu prijava i objavu parcijalnih rezultata, moguće je da će ti studenti, u slučaju odabira, potpisivati Ugovore za Erasmus+ stručnu praksu kratkoročno prije odlaska na mobilnost. Posljedično, moguće je da ovim studentima 1. rata stipendije neće moći biti isplaćena na vrijeme.   

DOSTAVA DOKUMENTACIJE: ECTS koordinator ili nadležni koordinator za međunarodnu suradnju na matičnom fakultetu/akademiji dostavlja prijavnu dokumentaciju elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Krajnji rok za dostavu je 29.09.2023., odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst Natječaja).

VAŽNO: Prijavna dokumentacija neće biti razmatrana u slučaju da bude dostavljena izravno od strane studenata Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Email upite vezane uz natječaj potrebno je slati koordinatorima koji su zaduženi za ovaj natječaj, na adresu natjecaj.placement@unizg.hr. Email upiti poslani drugim djelatnicima Ureda za međunarodnu suradnju neće biti razmatrani niti prosljeđivani.

Poseban dio Natječaja

1.    Dodatak I – Uputa o znanju jezika i potvrdama
2.    Dodatak II - Studenti s manje mogućnosti - dopuna 25.8.2023.
3.    Obrazac – Izjava za studente nižeg socioekonomskog statusa
4.    Online prijavni obrazac za studente: https://zagreb.moveon4.de/form/64510820fb8fd1080905e113/eng
5.    Upute za online prijavu
6.    Imena i kontakti ECTS koordinatora akademija i fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
7.    Acceptance Confirmation (ispunjava prihvatna institucija)
8.    Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom
9.    Motivacijsko pismo (predložak)
10.  Pojašnjenje mogućnosti razdoblja boravka na praksi za pojedine kategorije prijavitelja
11.  Procedure i kriteriji odabira studenata na Natječaju za SMP (KA131, programske zemlje)
12.  Obrasci vezani za Erasmus+ stručnu praksu ak. god. 2023./24. (poveznica sadrži dokumente pod rednim brojevima 1-3, 5 i 7-11)

Napomena: U slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.

* U slučaju da Sveučilište u Zagrebu s nacionalnom Agencijom za mobilnost i programe EU ne sklopi pravovremeno Ugovor o dodjeli financijske potpore koji obuhvaća aktivnosti definirane ovim natječajem, Sveučilište u Zagrebu zadržava pravo odgode početka odobrenih mobilnosti za koje je natječajna dokumentacija pristigla na Sveučilište do 15. lipnja 2023.Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu

Klasa: 605-01/23-03/09
Urbroj: 251-25-16/4-23-2

Datum: 19. svibnja 2023.Top