Vijest
18.06.2021

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2021./22.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje 1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2021./22.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2021./22. (kliknuti na tekst, obavezno pročitati cjelokupan tekst Natječaja!)

Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 1. listopada 2021.- 1. ožujka 2022. (Ovisno o datumu prijave i dostave prijavne dokumentacije, najraniji početak mobilnosti može biti i kasnije od 1.10.2021.* - za detalje, vidjeti tekst natječaja).


Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2022.

Krajnji rok za dostavu dokumentacije: 30.09.2021. do kraja radnog dana, odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst natječaja).

NOVO - izmjena 6.9.2021: Zbog ograničenja financijskih sredstava krajnji rok za online prijave studenata je skraćen.

Novi rok za podnošenje online prijave je četvrtak 9.9.2021. u 12:00h..
Krajnji rok za dostavu dokumentacije: 30.9.2021. do kraja radnog dana.

Dokumentaciju dostavljaju isključivo koordinatori na fakultetu/akademiji, elektroničkim putem.

Napomena: Postoji mogućnost ranijeg zatvaranja prijava, ovisno o broju zaprimljenih prijava i dostupnosti financijskih sredstava.
Planirana objava parcijalnih rezultata natječaja je na mjesečnoj bazi (za detalje, molimo pogledati tekst natječaja).  
Upozorenje za studente koji planiraju početak mobilnosti u roku kraćem od 3 mjeseca od datuma dostave dokumentacije: zbog vremena potrebnog za obradu prijava i objavu parcijalnih rezultata, moguće je da će ti studenti, u slučaju odabira, potpisivati Ugovore za Erasmus+ stručnu praksu kratkoročno prije odlaska na mobilnost. Posljedično, moguće je da ovim studentima 1. rata stipendije neće moći biti isplaćena na vrijeme.   

DOSTAVA DOKUMENTACIJE: ECTS koordinator ili nadležni koordinator za međunarodnu suradnju na matičnom fakultetu/akademiji dostavlja prijavnu dokumentaciju elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Krajnji rok za dostavu je 30.09.2021., odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst Natječaja). 

VAŽNO: Prijavna dokumentacija neće biti razmatrana u slučaju da bude dostavljena izravno od strane studenata Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Email upite vezane uz natječaj potrebno je slati koordinatorima koji su zaduženi za ovaj natječaj, na adresu: natjecaj.placement@unizg.hr. Email upiti poslani drugim djelatnicima Ureda za međunarodnu suradnju neće biti razmatrani niti prosljeđivani.

Poseban dio Natječaja

1.    Dodatak I – Uputa o znanju jezika i potvrdama
2.    Dodatak II - Studenti s manje mogućnosti
3.    Obrazac – Izjava za studente nižeg socioekonomskog statusa
4.    Online prijavni obrazac za studente: https://zagreb.moveon4.de/form/60be37729ee0853db97b6298/eng
5.    Upute za online prijavu
6.    Imena i kontakti ECTS koordinatora akademija i fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
7.    Acceptance Confirmation (ispunjava prihvatna institucija)
8.    Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom
9.    Motivacijsko pismo
10.  Pojašnjenje mogućnosti razdoblja boravka na praksi za pojedine kategorije prijavitelja
11.  Obrasci vezani za Erasmus+ stručnu praksu ak. god. 2021./22. (poveznica sadrži dokumente pod rednim brojevima 1-3, 5 i 7-10)

Napomena: U slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.

*U slučaju da Sveučilište u Zagrebu s nacionalnom Agencijom za mobilnost i programe EU ne sklopi pravovremeno Ugovor o dodjeli financijske potpore koji obuhvaća aktivnosti definirane ovim natječajem, Sveučilište u Zagrebu zadržava pravo odgode početka odobrenih mobilnosti za koje je natječajna dokumentacija pristigla na Sveučilište do 20. srpnja 2021.


Klasa: 605-01/21-03/8
Urbroj: 380-153/131-21-2

Datum: 18. lipnja 2021.Top