Erasmus+ 2023./24. (KA131)

Erasmus+ programske zemlje (KA131) - upute i obrasci za ak. god. 2023./2024.

 

VAŽNO! 
1) 
 Zbog tehničkih problema u e-mail korespondenciji, molimo korisnike (posebno s e-mail adresama gmail.com domene) da provjeravaju spam/junk pretince svojeg e-maila. 

2) 27.10.2023.: Zbog tehničkih poteškoća pristupu stranici EVIDENCIJA MEĐUNARODNE SURADNJE (viša sila koja nije u našoj nadležnosti), sve dok se problem ne otkloni, upis u istu neće biti uvjet za zatvaranje mobilnosti. Sva ostala procedura ostaje ista, sukladno Uputama za izabrane kandidate


Dokumentacija za pripremu i završetak Erasmus+ mobilnosti (projekt broj: 2023-1-HR01-KA131-HED-000129986):

 

Obrasci plana rada za kandidate odabrane u Prvom krugu Natječaja:Top