Vijest
29.05.2024

Sveučilište u Zagrebu potpisalo Ugovor o uspostavi strateškoga partnerstva sa Sveučilištem u Regensburgu

Čelnici Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Regensburgu potpisali su 23. svibnja 2024. Ugovor o uspostavi strateškoga partnerstva. U ime dviju institucija ugovor su potpisali rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić i predsjednik Sveučilišta u Regensburgu prof. dr. sc. Udo Hebel.

Svečanom potpisivanju ugovora nazočili su članovi izaslanstva Sveučilišta u Zagrebu: prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju prof. dr. sc. Jurica Pavičić, voditelj Centra za njemačke i europske studije na Sveučilištu u Zagrebu prof. dr. sc. Zygfryd Gehrmann i rukovoditeljica Središnjega ureda za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić.

"Potpisanim Ugovorom i djelovanjem Centra za njemačke i europske studije na Sveučilištu u Zagrebu te lektorata za hrvatski jezik i kulturu Croaticumna Sveučilištu u Regensburgu dodatno ćemo unaprijediti hrvatsko-njemačku akademsku suradnju i osnažiti promicanje kulture i znanja naših zemalja. Aktivnostima koje će se provoditi u okviru Ugovora pomoći ćemo našim studentima da se bolje pripreme za život i rad u europskom okruženju", rekao je rektor prof. dr. sc. Stjepan Lakušić.

Na temelju Ugovora, u okviru strateškoga partnerstva, oba će sveučilišta promicati znanja i kompetencije koje pridonose stvaranju zajedničke znanstvene svijesti i koje studentima, profesorima, istraživačima i administrativno-tehničkim zaposlenicima s oba sveučilišta omogućuju da u duhu zajedničkih europskih vrijednosti ostvaruju višejezičnu, inozemnu i interdisciplinarnu suradnju.

Na temelju Sporazuma o strateškom partnerstvu, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Regensburgu podržavat će i poticati međusobnu suradnju, posebice u području istraživanja, razvijati zajedničke istraživačke projekte, raditi na pripremi zajedničkih studijskih programa, provoditi zajednička virtualna predavanja te organizirati studijska putovanja. Također, između ostaloga, radit će na uspostavi međusveučilišnoga te virtualnoga kampusa koji će se temeljiti na inkluziji, raznolikosti, ravnopravnosti spolova i akademskoj izvrsnosti. Programi akademske suradnje i strateškoga partnerstva najvećim će se djelom financirati u okviru EU programa i projekata, napose Erasmus+ i Obzor Europa, ali i u okviru sveučilišnoga bilateralnog programa (npr. natječaja za akademsku mobilnost).

Sklapanje ugovora između dvaju sveučilišta označava početak nove etape akademske suradnje koja je službeno započela još 2010. godine. Tada su rektori dvaju sveučilišta sklopili Sporazum o suradnji te zasebni Sporazum o razmjeni studenata i suradnji u programu Secondos. Riječ je programu koji provodi Europaeum, Centar Istok-Zapad (Ost-West-Zentrum) na Sveučilištu u Regensburgu, a studentima iz Regensburga koji imaju hrvatske korijene omogućuje studirati jednu godinu u Zagrebu na studiju koji se izvodi na hrvatskom jeziku.

Također, u ožujku 2023.svečano je otvoren Centar za njemačke i europske studije na Sveučilištu u Zagrebu. Riječ je o zajedničkoj instituciji Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Regensburgu s regionalnim fokusom na jugoistočnu Europu. Cilj mu je produbiti znanstvene i akademske odnose između Hrvatske i Njemačke, razvijati i provoditi europski orijentirane i interdisciplinarne istraživačke projekte i studijske programe te poduprijeti europsku integraciju regije povećanom znanstvenom suradnjom Njemačke, Hrvatske i jugoistočne Europe.

U srpnju 2023. na Sveučilištu u Regensburgu otvoren je lektorat za hrvatski jezik i kulturu. To je prvi Croaticum u zemljama njemačkoga govornoga područja i povijesni iskorak za hrvatski jezik u slavistici na njemačkom govornom području.

Izvor fotografija: mrežna stranica Sveučilišta RegensburgTop