Vijest
30.07.2020

Sveučilište u Zagrebu postaje dio Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova – UNIC

Savezu osam europskih sveučilišta, među kojima je i Sveučilište u Zagrebu, dodijeljena je inicijalna potpora za razvoj Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova – UNIC, u okviru poziva European Universities, izvijestila je Europska komisija 9. srpnja 2020.

Uz Sveučilište u Zagrebu, UNIC savez čine Sveučilište Deusto u Bilbaou (Španjolska), Sveučilište Ruhr u Bochumu (Njemačka), Koç sveučilište u Istanbulu (Turska), Erasmus sveučilište u Rotterdamu (Nizozemska), Sveučilište u Corku (Irska), Sveučilište u Liègeu (Belgija) i Sveučilište u Oulu (Finska).

Poziv European Universities objavljen je u studenom 2019., prijave su predane potkraj veljače, a rezultati evaluacije objavljeni su u srpnju 2020.  

Projektni prijedlog UNIC saveza dobio je izrazito visoke ocjene u svim komponentama koje su vrednovane, te je odabran kao jedan od 24 odobrena saveza među čak 62 prijave. Uz prethodne godine 17 odobrenih saveza, Sveučilište u Zagrebu time se uvrstilo u odabrana sveučilišta koja sudjeluju u oblikovanju novih transnacionalnih saveza koji će funkcionirati kao europska sveučilišta koje je odabrala i financijski podržava Europska komisija.

Očekuje se da će projekt stvaranja ovoga Europskoga sveučilišta formalno započeti s provedbom početkom nove akademske godine, od 1. listopada 2020. Prva faza projekta trajat će tri godine, nakon čega je moguće njegovo produljenje tijekom daljnje tri godine, a u skladu s rezultatima vrednovanja. U tom smislu, očekuje se da će se aktivnosti UNIC-a u punom opsegu razvijati tijekom šestogodišnjega razdoblja.

Projekt stvaranja UNIC-a ima tri glavne komponente, koje će se najvećim dijelom ostvariti online, odnosno u digitalnom okruženju.

Međusveučilišni kampus (UNIC Campus) omogućit će studentima, istraživačima i sveučilišnim nastavnicima te administrativnim zaposlenicima nesmetanu mobilnost nužnu za učenje, nastavu, poučavanje, znanstveno istraživanje, rad i razmjenu usluga unutar UNIC-a, bez obzira na njihovo socioekonomsko i kulturno podrijetlo i stanje. Cilj je osigurati punu inkluzivnost svih kategorija studenata, i to na europskoj razini.

Akademija izrazite raznolikosti (Superdiversity Academy) potiče sveučilišta na prihvaćanje studenata i zaposlenika svih karakteristika i podrijetla. Cilj je otvoriti i razviti nove oblike suradnje te mobilnost studenata i zaposlenika među uključenim sveučilištima.

Gradski laboratoriji (City Labs) odnosi se na  prostore za razmjenu znanja unutar gradova, te između drugih gradova u kojima djeluje osam sveučilišta koja čine UNIC savez. Cilj je osigurati utjecaj sveučilišta na preobrazbu gradova koji su izgubili nekadašnje značenje u klasičnim industrijama.

Inicijativa osam sveučilišta započela je potpisivanjem Zajedničke povelje o utemeljenju i misiji novoga Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova (UNIC) 5. veljače 2020. u Rotterdamu. U ime Sveučilišta u Zagrebu Povelju je potpisao rektor prof. dr. sc. Damir Boras.

U provedbi projekta očekuje se sudjelovanje svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, njihovih studenata, profesora i drugih nastavnih i nenastavnih zaposlenika. Provedbu projekta koordinirat će Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te tim koji će voditi prof. dr. sc. Ivan Koprić. Tim će imati povjerenike na svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, budući da je riječ o projektu od izrazito velikoga dugoročnoga utjecaja na razvoj čitavoga Sveučilišta i svih njegovih sastavnica. Posebnu ulogu u projektu imat će studenti, čiji su predstavnici iz svih uključenih sveučilišta imali veliki utjecaj na oblikovanje misije ovoga saveza te projektnoga prijedloga.

Koordinator UNIC saveza je Erasmus sveučilište u Rotterdamu, a projekt je usprkos situaciji s pandemijom COVID-19, edukacijske i druge aktivnosti započeo odmah nakon potpisivanja Povelje.

Tim na Erasmus sveučilištu vodi prof. dr. sc. Peter Scholten, koji je istaknuo da je UNIC savez u nekoliko prethodnih mjeseci već stekao značajno iskustvo zajedničkoga online djelovanja, uz korištenje interaktivnih tehnologija. Osim toga, prema riječima prof. Scholtena, pokazalo se da je projekt izrazito dobro prilagođen novim okolnostima, s tim da će se novi oblici i instrumenti obrazovanja dodatno usavršavati tijekom projekta, kako bi se velikom dijelu studenata svih uključenih sveučilišta omogućilo jedinstveno europsko studentsko iskustvo.

Pripremu projekta na Sveučilištu u Zagrebu vodio je tim predvođen prof. dr. sc. Ivanom Koprićem s Pravnoga fakulteta, Vesnom Kotarski, voditeljicom Ureda za EU projekte Sveučilišta te studentom Pravnoga fakulteta Karlom Kožinom.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ističe da će u provedbu projekta biti uključeni ne samo Pravni fakultet kao vodeća institucija, nego podjednako i svi fakulteti i akademije, kao i druge sveučilišne institucije poput Sveučilišnoga računskog centra, Centra za napredne studije u Dubrovniku i druge.

„Želimo dodatno unaprijediti načine studiranja, mobilnost studenata, te pomoći stanovništvu Grada Zagreba, šire okoline te čitave Hrvatske kroz gradski laboratorij, u kojem će studenti svih fakulteta i akademija, zajedno sa svojim akademskim mentorima, osigurati uključivanje pripadnika rizičnih i isključenih skupina u puni život zajednice i studiranje, istraživanje, nastavnički i drugi rad u sklopu našega Sveučilišta.“,  istaknuo je rektor prof. dr. sc. Damir Boras.

Više informacija o UNIC savezu dostupno je na službenoj mrežnoj stranici projekta: https://www.unic.eu/.Top