Vijest
16.02.2020

Sveučilište u Zagrebu i tvrtka BIA Separations sklopili sporazum o transferu tehnologije za patentirano rješenje pročišćavanja virusnih cjepiva

Sveučilište u Zagrebu i razvojno orijentirana tvrtka BIA Separations d. o. o. iz Slovenije sklopili su sporazum koji omogućuje razvoj i korištenje rješenja za pročišćavanje virusa u biotehnološkoj i farmaceutskoj industriji.

Rješenje su razvili istraživači Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Marija Brgles, dr. sc. Beata Halassy i dr. sc. Dubravko Forčić. Članovi istraživačkoga tima prepoznati su kao ključni stručnjaci za istraživanje i razvoj u području virusnih cjepiva te sudjeluju u brojnim projektima i programima, uključujući i nacionalni Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva CerVirVac.

Rješenje koje omogućuje pročišćavanje virusa u uvjetima povoljnima za virus, tzv. nativnim uvjetima, razvijeno je u sklopu projekta Kromatografsko pročišćavanje biomolekula i njihova karakterizacija Hrvatske zaklade za znanost, kojega je voditeljica bila dr. sc. Marija Brgles. 

Čestice virusa visoke čistoće preduvjet su djelotvornosti i sigurnosti preventivnih i terapeutskih oslabljenih virusnih cjepiva, a uklanjanje nečistoća uz očuvanje osjetljive strukture čestica virusa težak je zadatak. Stoga je učinkovit postupak elucije u tzv. nativnim (prirodnim) uvjetima nakon pročišćavanja u imunoafinitetnoj kromatografiji značajan iskorak koji rezultira čistim virusnim česticama s očuvanom strukturnom cjelovitošću i funkcionalnostima. 

Osim objavom znanstvenoga rada u priznatom međunarodnom časopisu Journal of Chromatography A, kvaliteta i inventivni iskorak rješenja priznati su i u postupku ostvarenja patentne zaštite za izum. Tako je Europski patenti ured (EPO) potkraj 2019. potvrdio priznanje europskog patenta pod naslovom An Elution Mobile Phase and Process for Immunoaffinity Chromatography of Viruses (EP3408383 B1), a u siječnju 2020. najavljeno je i priznanje patenta u SAD-u.

Sporazumom koji je sklopljen između Sveučilišta u Zagrebu i BIA Separations d. o. o. bit će omogućena primjena rješenja u praksi u procesima pročišćavanja virusa u tvrtkama u cijelom svijetu. Također, sporazumom koji se sastoji od djelomičnoga prijenosa prava i licencije na razvijeno rješenje, uspostavljen je partnerski odnos u komercijalizaciji rješenja te će BIA Separations uz suradnju sa Sveučilištem rješenje plasirati prema biotehnološkoj i farmaceutskoj industriji. Osim toga, sporazumom se definiraju uvjeti za daljnji razvoj suradnje stručnjaka BIA Seaparations d. o. o. i Centra  za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu.

BIA Separations d. o. o. vodeći je proizvođač monolitne tehnologije i kromatografskih nosača za proizvodnju, pročišćavanje i analizu velikih biomolekula, uključujući viruse, koji svoje proizvode i usluge istraživanja i razvoja metoda za klijente plasira po cijelom svijetu. Sjedište je tvrtke u Ajdovščini u Sloveniji, gdje se nalazi i njihov višenamjenski istraživački, proizvodni i edukacijski centar.

Sveučilište u Zagrebu ponosno je na sklopljeni sporazum o transferu tehnologije kojim je dano dodatno priznanje angažmanu istraživačkoga tima i kojim će se novo rješenje približiti korisnicama i doprinijeti poboljšanju proizvodnih procesa u medicinskoj biotehnologiji. Takav oblik suradnje u suglasju je s nastojanjima Sveučilišta u Zagrebu da kao vodeća istraživačka organizacija doprinese i razvoju inovacija te ostvari pozitivan utjecaj na društvo. 

Poveznice:

(1)  Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva  http://zci-cervirvac.hr/hr/projekti/.

(2)  HRZZ projekt Kromatografsko pročišćavanje biomolekula i njihova karakterizacija  http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=1875&rok=2013-11

(3)  Brgles M, Sviben D, Forčić D, Halassy B. Nonspecific native elution of proteins and mumps virus in immunoaffinity chromatography. Journal of Chromatography A. 2016; 1447: 107-114 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021967316304289Top