Vijest
01.04.2021

Sufinanciranja razmjene profesora, stručnjaka i osoba iz kulture - Hrvatska/Italija

Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova nudi za 2021. god. mogućnost sufinanciranja razmjene istraživača, docenata, eksperata i djelatnika u kulturi, u svrhu poticanja bilateralne suradnje na područjima zajedničkog interesa, posebice između sveučilišta i istraživačkih centara.

Bitan uvjet za pristup ovom programu je postojanje službenog poziva upućenog od strane nekog talijanskog, odnosno hrvatskog sveučilišta ili kulturne ustanove u svrhu stručnog i  istraživačkog rada.

1. Hrvatskim državljanima pozvanim na razmjenu u Italiju može biti dodijeljena paušalna potpora za trošak noćenja do maksimalno 906,00 eura (120,00 eura dnevno za prvih 6 dana i 93,00 eura za 7. i 8. dan). U izračun će biti uvršteni samo dani efektivnog održavanja kulturnih i/ili istraživačkih aktivnosti. Ured VIII Glavne uprave za promicanje sustava zemlje zadržava pravo dodjele sredstava za broj dana manji od onog istaknutog u zahtjevu. Sredstva isplaćuje spomenuti Ured VIII posredstvom Talijanskog instituta za kulturu uplatom na tekući račun.  

Zainteresirani kandidati trebaju Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu dostaviti:

 1. Izjavu koja zamjenjuje službenu potvrdu popunjenu na talijanskom obrascu (Prilog 1.), a čiji se prijevod radi lakšeg popunjavanja nalazi u ovdje;
 2. Poziv talijanske institucije na službenom memorandumu, s datumom, potpisom i naznačenim vremenom boravka kandidata u instituciji koja će ga ugostiti;
 3. Prihvat poziva od strane kandidata, također na memorandumu, s datumom i potpisom;
 4. Životopis kandidata;
 5. Fotokopiju osobnog dokumenta kandidata;
 6. Potpisan dokument o zaštiti osobnih podataka na talijanskom obrascu (Prilog 6.), a čiji se prijevod nalazi ovdje;
 7. Eventualnu dodatnu korisnu dokumentaciju;
 8. Osobne i bankovne podatke kandidata koje je potrebno popuniti i poslati isključivo u Word formatu na talijanskom obrascu (Prilog 8.), a čiji se prijevod nalazi ovdje. Neće biti prihvaćeni dokumenti poslani u drugim formatima.
 9. Kandidati kojima su odobrena sredstva dužni su podnijeti završno izvješće o svojoj aktivnosti u Italiji u roku od 30 dana od završetka misije.

 

2. Za talijanske državljane predviđen je povrat 80% iznosa putnih troškova.

Zainteresirani kandidati trebaju Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu dostaviti:

 1. Izjavu koja zamjenjuje službenu potvrdu popunjenu na talijanskom obrascu (Prilog 1.)
 2. Poziv hrvatske institucije na službenom memorandumu, s datumom, potpisom i naznačenim vremenom boravka kandidata u instituciji koja će ga ugostiti;
 3. Prihvat poziva od strane kandidata, također na memorandumu, s datumom i potpisom;
 4. Životopis kandidata;
 5. Fotokopiju osobnog dokumenta kandidata;
 6. Potpisan dokument o zaštiti osobnih podataka na talijanskom obrascu (Prilog 6.)
 7. Račun za plaćenu putnu ispravu koju je po završetku misije potrebno nadopuniti ukrcajnom kartom ako je riječ o avionu i putnim ispravama;
 8. Eventualnu dodatnu korisnu dokumentaciju;
 9. Osobne i bankovne podatke kandidata koje je potrebno popuniti i poslati isključivo u Word formatu na talijanskom obrascu (Prilog 8.), neće biti prihvaćeni dokumenti poslani u drugim formatima.
 10. Kandidati kojima su odobrena sredstva dužni su podnijeti završno izvješće o svojoj aktivnosti u Italiji u roku od 30 dana od završetka misije.

Zahtjev za sufinanciranjem moguće je poslati prije ili nakon održane misije, a najkasnije do 15.11.2021.

 

Kontakt za više informacija:
Kristina Kovilić
Istituto Italiano di Cultura/Talijanski institut za kulturu
tel: 01/4830 202
email: amministrazione.iiczagabria@remove-this.esteri.it

 Top