Vijest
14.03.2019

Sufinanciranja razmjene profesora, stručnjaka i osoba iz kulture - Hrvatska/Italija

Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova nudi mogućnost sufinanciranja razmjene profesora, stručnjaka i važnih osoba iz kulture, u svrhu poticanja bilateralne suradnje na područjima od zajedničkog interesa, posebice između sveučilišta i istraživačkih centara.

Bitan uvjet za pristup ovom programu je postojanje službenog poziva upućenog od strane nekog talijanskog, odnosno hrvatskog sveučilišta ili kulturne ustanove.

1. Hrvatskim nastavnicima, stručnjacima i osobama iz kulture pozvanima na razmjenu u Italiju može biti dodijeljena paušalna potpora za trošak noćenja do maksimalno 906,00 eura (120,00 eura dnevno za prvih 6 dana i 93,00 eura za 7. i 8.). Uobičajena procedura plaćanja podrazumijeva direktnu isplatu u gotovini uz predočenje putovnice u područnom uredu Ministarstva financija (Tesoreria Provinciale).

Zainteresirani kandidati trebaju 2 mjeseca prije polaska poslati prijavu Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu koja sadrži:
1. poziv talijanske institucije na službenom memorandumu, s datumom, potpisom i naznačenim vremenom boravka kandidata u instituciji koja će ga ugostiti;
2. prihvat poziva od strane kandidata, također na memorandumu, s datumom i potpisom;
3. CV kandidata;
4. plan rada za vrijeme boravka u talijanskoj instituciji sa sažetim opisom planiranih projekata i aktivnosti kandidata;
5. fotokopiju osobnog dokumenta kandidata.


2. Za talijanske nastavnike, stručnjake i osobe iz kulture predviđen je povrat cijelog iznosa utrošenog za međunarodne putne karte.

Procedura se razlikuje ovisno o vrsti poziva:
1. poziv u sklopu Izvršnog programa suradnje u području kulture i obrazovanja: isključivo stalno zaposleni profesor nositelja kolegija (docente di ruolo) može poslati vlastitu kandidaturu direktno nadležnom uredu talijanskog Ministarstva znanosti i obrazovanja (Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca- MIUR), koje isplaćuje putne troškove u sklopu važećeg izvršnog programa. Molba se predaje prema uputama koje se nalaze na sljedećim linkovima:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/scambio-docenti-previsto-dai-protocolli/procedure-richieste-visite-di-studio-docenti-universitari 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/scambio-docenti-previsto-dai-protocolli/mobilita 

2. poziv upućen od strane hrvatskog sveučilišta ili kulturne institucije: talijansko Ministarstvo vanjskih poslova (MAECI) može izvršiti povrat putnih troškova do 80% ukupnog iznosa u slučaju poziva izvan Izvršnog programa suradnje u području kulture i obrazovanja ili pak u slučaju da su potrošena sva sredstva talijanskog Ministarstva znanosti i obrazovanja (MIUR),

Zainteresirani talijanski profesori trebaju Talijanskom institutu za kulturu dostaviti:
1. pisani poziv hrvatske strane na službenom memorandumu, s datumom,potpisom i naznačenim vremenom boravka kandidata u instituciji koja će ga ugostiti;
2. prihvat poziva od strane kandidata, također na memorandumu, s datumom i potpisom;
3. potpisani dokument kandidata u kojem navodi svoje osobne podatke (ime, prezime, datum i mjesto rođenja, prebivalište, OIB);
4. potpisani dokument s brojem IBAN-a i SWIFT-om na koji će potpora biti uplaćena;
5. kopija u digitalnom formatu ili skenirana kopija računa za kupljenu avionsku kartu i/ili kartu za vlak;
6. CV kandidata;
7. fotokopiju osobnog dokumenta;
8. skenirane ukrcajne karte;
9. sažeti izvještaj o boravku, s datumom i potpisom,

Budući da je riječ o naknadi koja se dodjeljuje „ex-post“, krajnji rok za slanje kandidatura je kraj financijske godine. Moli se stoga da se dokumentacija pošalje najkasnije do 15.11.2019. Dokumetaciju od br. 1 do br. 7 potrebno je poslati odmah, a onu pod br. 8 i 9 moguće je poslati naknadno, u roku od 15 dana od završetka boravka u Hrvatskoj. Zbog navedenog razloga neće biti uvažene molbe za razmjenu koja će završiti nakon 15. studenog 2019.Top