Vijest
11.09.2019

Simpozij 'Peptide Chemistry Day' na Sveučilištu u Zagrebu

Simpozij pod nazivom „Peptide Chemistry Day“ održat će se u četvrtak 19. rujna 2019. na Sveučilištu u Zagrebu (Ulica kralja Zvonimirova 8, 10000 Zagreb). Cilj Simpozija je okupiti vrhunske znanstvenike i istraživače koji djeluju u različitim područjima znanosti o peptidima. Uz predstavljanje recentnih istraživačkih rezultata i najnovijih istraživanja, svrha okupljanja je potaknuti međusobnu suradnju i razmjenu kontakata, posebice doktoranada i postdoktoranada te njihovu mobilnost. Stoga se naročito pozivaju mladi znanstvenici i kolege te studenti da sudjeluju na ovom događanju. Organizator Simpozija je Sveučilište u Zagrebu.

Ovaj mini simpozij se na znanstveni način uključuje u obilježavanje proslave 350. akademske godine Sveučilišta u Zagrebu i 45 godina sustavnoga istraživanja peptida u Hrvatskoj.

Kotizacija se ne plaća. Radni jezik Simpozija, uz hrvatski je i engleski.

Knjiga sažetaka Simpozija

PRELIMINARNI PROGRAM

9.00 - 9.15 Opening addresses

9.15 - 9.45
Prof. dr. sc. Biserka Prugovečki
(Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, Sveučilište u Zagrebu)
Crystallization and X-ray crystallographic studies on insulin derivatives

9.45 - 10.15
Dr. sc. Andreja Jakas
(Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković)
Biologically active peptides and glycopeptides as a result of chemical modification of natural compounds

10.15 - 10.45
Dr. sc. Goran Kragol
(Fidelta d.o.o.)
Macrocycle-inspired peptidomimetics for challenging targets

10.45 - 11.15 Coffee break

11.15 - 11.45
Prof. dr. sc. Žiga Jakopin
(Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani, Slovenija)
Discovery of nanomolar desmuramylpeptide agonists of the innate immune receptor nucleotide-binding oligomerization domain containing protein 2 (NOD2) possessing immunostimulatory properties

11.45 - 12.15
Prof. dr. sc. Lidija Barišić
(Zavod za kemiju i biokemiju Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, Sveučilište u Zagrebu
Ferrocene peptidomimetics

12.15 - 12.45
Prof. dr. sc. Leo Frkanec (Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković)
Synthesis, characterization and self-assembly of small peptidic gelators based on amyloid β-protein

12.45 - 14.15 Lunch break

14.15 - 14.45
Dr. sc. Mario Vazdar
(Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković)
Interaction of positively charged peptides in water and phospholipid bilayers

14.45 - 15.15
Dr. sc. Ivanka Jerić
(Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković)
Assembly of peptidomimetics by multicomponent reactions

15.15 - 15.45
Dr. sc. Lidija Varga-Defterdarović
(Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković)
IUPAC - Recommendations for nomenclature and graphical representation in peptide chemistry

15.45 - 16.15 Coffee break

16.15 - 16.45
Dr. sc. Adela Štimac
(Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, Sveučilište u Zagrebu)
Biomolecular interactions of plant lectin and self-assembled hybrid bilayers modified with bacterial peptidoglycan

16.45 - 17.15
Dr. sc. Rosana Ribić
(Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, Sveučilište u Zagrebu)
Design, synthesis and immunostimulating activity of mannosylated desmuramyl peptides

17.15 - 17.45
Dr. sc. Ruža Frkanec
(Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, Sveučilište u Zagrebu)
Peptide Based Synthetic Vaccines: From Epitope to Adjuvants

17.45 Closing remarks

Prijavnica


Organizacijski odbor

Dr. sc. Ruža Frkanec (UNIZG) - predsjednica
Dr. sc. Andreja Jakas (IRB)
Dr. sc. Adela Štimac (UNIZG)
Prof. dr. sc. Leo Frkanec (IRB)
Arijana Mihalić (UNIZG)


Simpozij su podržali:

 eps_logo  The European Peptide Society
 HKD_logo  Hrvatsko kemijsko društvo
 HRZZ  Hrvatska zaklada za znanost
 IRB_logo  Institut Ruđer Bošković
 Pliva_logo  Pliva Hrvatska d.o.o.

Top