Vijest
15.06.2014

Simpozij o Prvom svjetskom ratu

(fotografije preuzete s http://www.firstworldwar.com/)

Filozofski fakultet Družbe Isusove - Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski povijesni institut u Beču, Institut za istočnoeuropsku povijest Sveučilišta u Beču i Hrvatska akademska zajednica – Austrija, u sklopu projekta Veze Hrvatske sa srednjoeuropskom (osobito austrijskom) poviješću, kulturom, znanošću, politikom i djelatnošću isusovaca od 16. stoljeća pa do danas, organiziraju u četvrtak 26. lipnja 2014. u Beču simpozij Stotinu godina poslije. Svjedočenja i sjećanja na Prvi svjetski rat. Što nas o tome uči povijest?

Zajedničko prisjećanje na to krvoproliće, njegove uzroke i posljedice ove je godine u žarištu europske javnosti. Od 1914. do 1918. život je izgubilo 65 milijuna ljudi; 10 milijuna je poginulo u bitkama, a 20 milijuna bilo je ranjeno, ozlijeđeno fizički i psihički… Četiri velika carstva koja su dotad postojala – rusko, njemačko, austrougarsko i osmansko – nestala su u vjetrovima ratnih sukoba. Iscrtana je nova svjetska politička karta – nastalo je desetak novih država, ali i nove ideologije… Nedvojbeno je da je Prvi svjetski rat, začetnik katastrofa koje su pogodile 20. stoljeće, promijenio ne samo ljudske živote nego i društva i države u Europi.

                           


Kako je uopće došlo do tako strašnoga rata?… Sarajevski je atentat bio svakako jedan od povoda. Naime, Gavrilo Princip, član tajne organizacije Mlada Bosna, koja je imala za cilj da bunama, ustancima i oružanim atentatima zbaci austrougarsku vlast u Bosni i Hercegovini, izvršio je 28. lipnja 1914. atentat na austrougarskoga prijestolonasljednika i nadvojvodu Franju Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Neposredan svjedok tih događaja bio je pater Anton Puntingam, isusovac profesor teologije i kateheta mladeži u Sarajevu.

Cilj je ovog simpozija na osnovi proučavanja arhivske građe (osobito čuvane u arhivima Austrijske i Hrvatske provincije Družbe Isusove), ali i iz cjelokupnoga povijesnoga konteksta nastanka i posljedica Prvoga svjetskoga rata (prije svega događaja u Sarajevu 1914. godine), razokriti pojedinosti koje bi mogle pomoći razumjeti uzroke i posljedice te katastrofe svjetskoga razmjera.

                                    Plakat (.pdf)

                                  Program (.pdf)
   

 


 


 
Top