Vijest
25.03.2023

Senat Sveučilišta u Zagrebu usvojio radne definicije IHRA-e

Na sjednici održanoj 21. ožujka 2023. Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o prihvaćanju pravno neobvezujućih radnih definicija antisemitizma, poricanja i iskrivljavanja istine o holokaustu i antiromskoga rasizma i diskriminacije Međunarodnoga saveza za sjećanje na holokaust (IHRA). Republika Hrvatska članica je Međunarodnoga saveza za sjećanje na holokaust od 2005. godine, a usvajanje radne definicije rezultat je predsjedanja Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust (IHRA), koje je Hrvatska preuzela 1. ožujka 2023. Također, Sveučilište u Zagrebu poziva i sve svoje sastavnice da usvoje i u svojem se radu koriste navedenim radnim definicijama.

Usvajanje radnih definicija nastavak je dosadašnjih napora Sveučilišta u razvijanju znanstvenoistraživačkoga i nastavnoga doprinosa i promicanja židovske i romske kulture i povijesti, kao i sprječavanja diskriminacije i antisemitizma. Uz niz kolegija na pojedinim sastavnicama, osobito na fakultetima društveno-humanističkoga područja (Filozofski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Pravni fakultet i Fakultet hrvatskih studija) te na akademijama (Akademija dramske umjetnosti i Akademija likovnih umjetnosti), pri čemu se posebice izdvajaju akreditirani studijski programi judaistike i romistike na Filozofskom fakultetu kao jedini programi u Republici Hrvatskoj koji na sveobuhvatan način izučavaju kulturu, povijest i jezik, kao i politički i društveni kontekst Židova i Roma, i imaju osobitu vrijednost u znanstvenoistraživačkom, nastavnom i stručnom smislu za promicanje vrijednosti antisemitizma i antiromskoga rasizma i diskriminacije te u sprječavanju poricanja i iskrivljavanja istine o holokaustu. Ujedno, izv. prof. dr. sc. Naida Mihal Brandl i doc. dr. sc. Andriana Benčić članice su akademske radne skupine IHRA-e.

Sveučilište u Zagrebu ovom Odlukom ujedno odaje počast i priznanje židovskoj zajednici i njezinu nemjerljivom doprinosu razvoju Sveučilišta kroz povijest, a time i razvoju nacionalnoga kulturnoga identiteta, kao i hrvatske znanosti i umjetnosti te visokoga obrazovanja.  

Međunarodni savez za sjećanje na holokaust (IHRA)Top