Vijest
17.01.2017

Senat donio Odluku o promjeni statusa Sveučilišnoga centra Hrvatski studiji u Sveučilišni odjel Hrvatski studiji SuZ

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je, na sjednici održanoj u utorak 17. siječnja 2017., Odluku o promjeni statusa Sveučilišnoga centra Hrvatski studiji u Sveučilišni odjel Hrvatski studiji, kao podružnice Sveučilišta u Zagrebu. Za provedbu statusne promjene zadužena su privremena tijela Sveučilišnoga odjela Hrvatski studiji – pročelnik Sveučilišnoga odjela, Kolegij i Znanstveno-nastavno vijeće Sveučilišnoga odjela.

Sukladno odluci Senata, ova tijela imaju zadaću izraditi Pravilnik o ustroju i djelovanju Sveučilišnoga odjela Hrvatski studiji, donijeti druge opće akte te pripremiti studijske programe u skladu s prihvaćenim preporukama. Postojeći odjeli Sveučilišnoga centra Hrvatski studiji nastavljaju rad kao odsjeci Sveučilišnoga odjela, a zaposlenici i vanjski suradnici zadržavaju sva prava stečena na temelju sklopljenih ugovora.

Studenti upisani na studije Hrvatskih studija imaju pravo završiti studij prema programu i uvjetima koji su vrijedili u trenutku njihova upisa.Top