Vijest
28.09.2022

Rezultati Prvog kruga Natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./2023. - programske zemlje (KA131)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje rezultate Prvog kruga Natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./2023. - programske zemlje (KA131) 

Kandidati čije su prijave uvjetno odobrene imaju mogućnost dopune natječajne dokumentacije u roku od 4 radna dana od dana objave rezultata Prvog kruga Natječaja na službenim internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Molimo nadopunu dokumentacije poslati zaključno s 4. listopadom 2022. godine na sljedeći način:

  • isključivo elektronskim putem na email adresu:staff@unizg.hr

Kandidati imaju mogućnost žalbe u roku od 8 dana od dana objave rezultata Prvog kruga Natječaja na službenim internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Molimo žalbe poslati zaključno sa 6. listopadom 2022. godine na sljedeći način:

  • na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom “Za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti“ i
  • skenirano na e-mail adresu staff@unizg.hr, radi brže obrade.

Nakon naznačenoga roka za žalbe, Povjerenstvo za žalbe donosi odluku o žalbama u daljnjem roku od 8 dana. Odluka Povjerenstva za žalbe je konačna.

Mole se svi kandidati i njihove matične sastavnice da se upoznaju s napomenama navedenima u rezultatima te s priloženim Uputama (važni rokovi - rok za potvrdu mobilnosti/za dostavu dokumentacije za sastavljanje ugovora o financiranju).

Privitci:


KLASA: 605-01/22-04/02
URBROJ: 380-153/136-22-107Top