Vijest
01.10.2021

REZULTATI natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - LJETNI semestar ak. godinu 2021./22.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje REZULTATE natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za LJETNI semestar ak. godinu 2021./22. (studenti obavezno moraju pročitati cjelokupan tekst Rezultata - kliknuti na tekst). 

Zaprimljeno je 706 prijava na Natječaj. Fakultetska povjerenstva izradila su rang-liste studenata. Financijska potpora odobrena je za 438 studenata na temelju rang-lista fakultetskih povjerenstava te sukladno Odluci o kriterijima raspodjele financiranih mjesta/mjeseci u sklopu Erasmus+ natječaja za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA131 (EU) za razdoblje 2021.-2027. (Klasa: 605-01/21-03/20, Urbroj: 380-022/144-21-1), a proporcionalno broju upisanih studenata na pojedinoj sastavnici te broju odobrenih prijava na fakultetskim rang-listama. Rezultati se nalaze u priloženim tablicama (po 1 tablica za svaku sastavnicu). 

Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom. U slučaju odustanka studenta mjesto se dodjeljuje sljedećem studentu na rang-listi.

Studenti koji nisu dobili financijsku potporu, ali su odabrani od strane svojih fakultetskih povjerenstava, imaju dvije mogućnosti. Oni mogu:

 1. pričekati moguć pomak rang-liste zbog odustanka odabranog i financiranog studenta ili
 2. prihvatiti odlazak na razmjenu kao tzv. zero-grant studenti - detalje pročitati u tekstu Rezultata natječaja.


PRIVICI tekstu rezultata natječaja

Rezultati Natječaja objavljeni su pojedinačno za svaku sastavnicu:

 1.     Akademija dramske umjetnosti = NEMA prijava
 2.     Agronomski fakultet
 3.     Akademija likovnih umjetnosti
 4.     Arhitektonski fakultet
 5.     Ekonomski fakultet
 6.     Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 7.     Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8.     Fakultet filozofije i religijskih znanosti = NEMA prijava
 9.     Filozofski fakultet_ispravak 7.10.2021.
 10.     Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 11.     Fakultet organizacije i informatike
 12.     Fakultet prometnih znanosti
 13.     Fakultet političkih znanosti
 14.     Fakultet strojarstva i brodogradnje
 15.     Geodetski fakultet
 16.     Geotehnički fakultet = NEMA prijava
 17.     Građevinski fakultet
 18.     Grafički fakultet
 19.     Hrvatski studiji
 20.     Katolički bogoslovni fakultet = NEMA prijava
 21.     Kineziološki fakultet
 22.     Medicinski fakultet = NEMA prijava
 23.     Muzička akademija_ispravak 7.10.2021.
 24.     Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 25.     Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 26.     Prirodoslovno-matematički fakultet
 27.     Pravni fakultet
 28.     Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 29.     Stomatološki fakultet = NEMA prijava
 30.     Metalurški fakultet = NEMA prijava
 31.     Šumarski fakultet
 32.     Tekstilno-tehnološki fakultet
 33.     Učiteljski fakultet
 34.     Veterinarski fakultet
 35.     Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman = NEMA prijava
 36.     Centar za poslijediplomske studije = NEMA prijava


STUDENTI S MANJE MOGUĆNOSTI (uključuje niži socioekonomski status)

Napomena: Samo studenti koji su u gornjim rang listama sastavnica označeni plavom bojom, tj. kojima je odobrena stipendija, primaju i dodatnu potporu za status studenta u nepovoljnom položaju (u tablici niže, status "odobreno" označava samo da je dokumentacija za nepovoljni položaj valjana).

Rezultati prijave za status nepovoljan položaj za ak.god. 2021./22. ljetni semestar_ispravak 7.10.2021.UPUTA O ŽALBI

(sukladno čl. 30. Pravilnika o međunarodnoj mobilnost)
Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom u roku od 8 dana od objave rezultata Natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.
1. Žalba protiv Odluke o odabiru kandidata za studijski boravak podnosi se na adresu fakulteta/akademije (tijelo/povjerenstvo fakulteta/akademije) – adresu potražiti na mrežnim stranicama sastavnice. Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet/akademija, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.
2. Žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status podnosi se direktno Sveučilištu, na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba Erasmus+ sociostatus 2021/22: Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti” (Središnji ured za međunarodnu suradnju).
3. Žalba protiv odluke o prijavi za status studenta s manje mogućnosti podnosi se na adresu fakulteta/akademije (tijelo/povjerenstvo fakulteta/akademije) – adresu potražiti na mrežnim stranicama sastavnice (izuzev studenata nižeg socio-ekonomskog statusa, vidi pod 2. Žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status). Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet/akademija, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu. 

Rezultate natječaja odobrio:
Prof. dr. sc. Damir Boras
Rektor

Klasa: 605-01/21-03/07
Urbroj: 380-153/037-21-35Top