Vijest
03.02.2015

Rezultati natječaja za stručnu praksu Erasmus+ u akademskoj godini 2014./15.

Klasa: 605-01/14-22/31
Urbroj: 380-153/131-15-471
Zagreb, 03.02.2015.

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./15. objavljen je u rujnu 2014. Rok za prijave bio je 1. prosinac 2014. godine.

ODABIR KANDIDATA
Izvornu natječajnu dokumentaciju zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom  studenti su dostavljali Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Ukupno je primljeno 279 prijava za stručnu praksu. Financijska potpora za stručnu praksu odobrena je za 239 studenata, od čega je ukupno 2 odustalo, 23 studenta dostavila su potpunu natječajnu dokumentaciju, ali financijska potpora im u trenutku objave ovih rezultata nije odobrena ("lista čekanja za financiranje"), dok je 13 studenata odbijeno.

FINANCIJSKA POTPORA
Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 460, 510 ili 560 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU za boravak do 5 mjeseci. Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.
Studenti koji nisu dobili financijsku potporu, ali su odabrani za odlazak na stručnu praksu ("lista čekanja"), imaju dvije mogućnosti. Oni mogu:

  • pričekati moguć pomak rang liste zbog odustanka odabranog i financiranog studenta  ili
  • prihvatiti odlazak na razmjenu kao tzv. zero-grant studenti. Zero-grant studenti imaju ista prava i obveze kao i Erasmus+ studenti koji primaju financijsku potporu. Studenti koji u tom svojstvu žele otići na mobilnost trebaju unutar roka kontaktirati svog ECTS koordinatora, ispuniti, potpisati i u Ured za međunarodnu suradnju na matičnom fakultetu/akademiji i u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta dostaviti službeni obrazac za prihvat zero grant statusa. Rok za dostavu potpisanog obrasca je minimalno 30 dana prije planiranog početka razmjene, a najkasnije 01.04.2015.


PRODUŽETAK STRUČNE PRAKSE
Studenti koji iznimno žele produžiti svoj boravak na stručnoj praksi mogu to ostvariti jedino uz odobrenje fakulteta, poslodavca i Sveučilišta, te dostavu sve potrebne dokumentacije. Produžeci su mogući samo bez financijske potpore, u tzv. zero-grant statusu. Na zero-grant studente primjenjuju se jednaka pravila kao i za Erasmus+ studente koji primaju financijsku potporu.
Napomena: Erasmus+ stručna praksa u ak. god. 2014./15. mora završiti najkasnije s 30. rujnom 2015. godine.

ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE
U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student obavezno dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod obrasci). Rok za dostavu potpisanog obrasca je najkasnije 01.04.2015.

PRIVICI

1. Rezultati Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) ak.god. 2014./15.(ispravak u rednom broju studenata 6.02.2015.)

2. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu ak. god. 2014./15Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu ak. god. 2014./15“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

3. OBRASCI ZA AK. GOD. 2014./15.


UPUTA O ŽALBI
Kandidat protiv odluke o odabiru kandidata može podnijeti žalbu u roku od 8 dana od obavijesti o odabiru kandidata (obavijest o odabiru kandidatu e-mailom šalje središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta). Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu „Sveučilište u Zagrebu, Ured za međunarodnu suradnju, s naznakom: žalba“. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Na konačnu odluku Sveučilišta povodom žalbe ne postoji mogućnost pritužbe.
Ako je razlog žalbe vezan za suglasnost i odluku matičnog fakulteta/akademije, žalba se podnosi u istom roku ali Povjerenstvu fakulteta /akademije, na adresu matičnog fakulteta. O toj žalbi odlučuje fakultet/akademija.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. nepotpuna prijava, nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

Napomena: Gore navedeni rezultati doneseni su temeljem suglasnosti nadležnog prorektora prof. dr. sc. Miloša Judaša budući da je odlukom Senata od 17. prosinca 2014. (Klasa: 602-04/14-04/46, Urbroj: 380-021/109-14-1) razriješen Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, koji je u natječaju najavljen kao tijelo za izbor prijava pristiglih na natječaj.Top