Vijest
04.04.2024

Rezultati Natječaja za stipendije bilateralne suradnje sveučilišta, rok dostave 11.3.2024.

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene raspisani su Natječaji za stipendije za bilateralnu razmjenu studenata za akademsku godinu 2024./25.(rok dostave dokumentacije bio je 11. ožujka 2024.). Odabrane kandidatkinje su:

Chonnam National University (Južna Koreja) - zimski semestar

  • Hariett Hartmann, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Hanyang University (Južna Koreja) - zimski semestar

  • Kristina Miletić, Akademija likovnih umjetnosti
  • Lana Rajnović, Grafički fakultet

Molimo odabrane kandidatkinje da se jave u Središnji sveučilišni ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu, (osoba za kontakt Bernard Špoljarić; tel. +385 1 46 98 165; bilateral_exchange@unizg.hr).Top