Vijest
23.12.2022

Rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2023. godini (prvi krug)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje prve rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2023. g. (prvi krug):

Kandidati i sastavnice imaju mogućnost žalbe. Rok za podnošenje žalbi je (zbog božićnih blagdana) zaključno utorak 17. siječnja 2023. Molimo žalbe poslati na sljedeći način:

  • na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom "Za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti" i
  • radi brže obrade, skenirano na e-mail adresu akademska.mobilnost@remove-this.unizg.hr i na kontakte za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici.

Mole se kandidati da se prije slanja žalbe obrate kontaktima za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici.

Nakon naznačenoga roka za žalbe Povjerenstvo za žalbe donosi odluku o žalbama u daljnjem roku od 8 dana. Odluka Povjerenstva za žalbe je konačna.

Važna napomena: mole se svi kandidati i sastavnice koje su dostavile prijedloge da se upoznaju s napomenama navedenim u rezultatima (gornji privitci) kao i uputama u privitku. Dodatnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na akademska.mobilnost@remove-this.unizg.hr.

Podsjećamo da sukladno tekstu Natječaja doktorski studenti moraju biti upisani u doktorski studij i tijekom mobilnosti te se obavezno u potvrdi o sudjelovanju na konferenciji, u materijalima i publikacijama konferencije navode kao doktorski studenti (određene sastavnice) Sveučilišta u Zagrebu što će se provjeravati u obradi izvješća u svrhu potraživanja refundacije.

Konačni rezultati biti će objavljeni u veljači 2023. godine na poveznici: www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/obavijesti-za-sveucilisne-djelatnike/.

Privitci:

 

KLASA:605-01/22-04/03
URBROJ:380-153/133-22-5Top