Vijest
01.03.2023

Rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2023. godini (prvi krug) - D stavka

Sveučilište u Zagrebu objavljuje rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2023. g. (prvi krug):

 

Sastavnice imaju mogućnost žalbe. Rok za podnošenje žalbi je zaključno četvrtak 9. ožujka 2023. Molimo žalbe poslati na sljedeći način:

  • na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom "Za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti" i
  • radi brže obrade, skenirano na e-mail adresu akademska.mobilnost@remove-this.unizg.hr.

Nakon naznačenoga roka za žalbe Povjerenstvo za žalbe donosi odluku o žalbama u daljnjem roku od 8 dana. Odluka Povjerenstva za žalbe je konačna.

 

NAPOMENA: Ukoliko Sveučilište u Zagrebu ne zaprimi žalbu na ovdje objavljene prve rezultate, oni će se smatrati konačnima.

 

Privitci:

 

KLASA: 605-01/22-04/03
URBROJ: 251-25-16/10-23-9Top