Vijest
08.07.2020

Rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2020./2021.- programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2020./2021. unutar programskih zemalja (KA103) za aktivnosti:

Prijave za kombiniranu aktivnost podučavanja i osposobljavanja uključene su u listu rezultata za aktivnost podučavanja (STA).

Kandidati imaju mogućnost žalbe u roku od 8 dana od objave prijedloga rang-lista. Molimo žalbe poslati sa zaključno 16. srpnja 2020. na sljedeći način:

  • na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom “Za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti“ i 
  • skenirano na e-mail adresu staff@remove-this.unizg.hr, radi brže obrade.

Nakon naznačenoga roka za žalbe Povjerenstvo za žalbe donosi odluku o žalbama u daljnjem roku od 8 dana. Odluka Povjerenstva za žalbe je konačna.

Dodatno, mole se sastavnice posebno navedene u gornjim tablicama da rangiraju određene prijave svojih zaposlenika. Radi se o grupama prijava koje su dobile međusobno jednak broj bodova prema kriterijima Natječaja. Rok za dostavu je četvrtak 16. srpnja 2020.

Mole se svi kandidati i njihove matične sastavnice da se upoznaju s napomenama navedenima u rezultatima te s priloženim Uputama (važni rokovi i za odabrane kandidate i za kandidate na listama čekanja - rok za potvrdu mobilnost / za dostavu dokumentacije za sastavljanje ugovora o financiranju / za odustanak).

 

Privitci:

 

KLASA: 605-01/20-04/02
URBROJ: 380-153/037-20-140Top