Vijest
29.06.2018

Rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2018./019.- programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2018./2019.unutar programskih zemalja (KA103) za aktivnosti:

Prijave za kombiniranu aktivnost podučavanja i osposobljavanja uključene su u listu rezultata za aktivnost podučavanja (STA).

Kandidati imaju mogućnost žalbe u roku od 8 dana od objave prijedloga rang-lista. Molimo žalbe poslati sa zaključno 7. srpnja 2018. na sljedeći način:

  • obavezno na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom “Za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti“ i 
  • skenirano na e-mail adresu staff@remove-this.unizg.hr, radi brže obrade.

Nakon naznačenoga roka za žalbe Povjerenstvo za žalbe donosi odluku o žalbama u daljnjem roku od 8 dana. Odluka Povjerenstva za žalbe je konačna.

Skrećemo pažnju da će se naknadno na osnovi viška sredstava (v. odluku u privitku) raspisati produžetak natječaja za aktivnosti u svrhu podučavanja (STA).

Dodatno, mole se sastavnice posebno navedene u tablici za aktivnosti u svrhu osposobljavanja (STT) da rangiraju određene prijave svojih zaposlenika. Radi se o grupama prijava koje su dobile međusobno jednak broj bodova prema kriterijima Natječaja. Svaka od sastavnica navedenih u tablici zaprimit će do ponedjeljka 2. srpnja pojedinačnu obavijest na mail s daljnjim pojašnjenjima. Rok za dostavu je petak 13. srpnja 2018.

Mole se svi kandidati i njihove matične sastavnice da se upoznaju s napomenama navedenima u rezultatima te s priloženim Uputama (važni rokovi i za odabrane kandidate i za kandidate na listama čekanja).

 

Privitci:

 

KLASA: 605-01/18-04/08
URBROJ: 380-153/037-18-257Top