Vijest
13.07.2017

Rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2017./18. - programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2017./2018. unutar programskih zemalja (KA103) za aktivnosti:

  1. podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica te nenastavno osoblje iz tvrtki izvan RH) i kombinirana mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja - STA
  2. osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica) - STT - ispravak od 21.7.2017.

Prijave za kombiniranu aktivnost podučavanja i osposobljavanja uključene su u listu rezultata za aktivnost podučavanja (STA).

Kandidati imaju mogućnost žalbe u roku od 8 dana od objave prijedloga rang-liste. Molimo žalbe poslati do petka 21. srpnja do 12 sati (podne) na sljedeći način:

  • na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, s naznakom “Za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti“ i 
  • skenirano na e-mail adresu staff@unizg.hr, radi brže obrade.

Nakon naznačenoga roka za žalbe Povjerenstvo za žalbe donosi odluku o žalbama u daljnjem roku od 8 dana. Odluka Povjerenstva za žalbe je konačna.

Mole se svi kandidati i njihove matične sastavnice da se upoznaju s napomenama navedenim u rezultatima te s priloženim Uputama (važni rokovi i za odabrane kandidate i za kandidate na listama čekanja).

 

Privitci:

 

KLASA: 605-01/17-04/3
URBROJ: 380-153/037-17-78Top