Vijest
06.07.2023

Prvi rezultati Prvog kruga Natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2023./2024. - programske zemlje (KA131)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje prve rezultate Prvog kruga Natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2023./2024. - programske zemlje (KA131) 

Kandidati čije su prijave uvjetno odobrene imaju mogućnost dopune natječajne dokumentacije. Svaki kandidat čija je prijava uvjetno odobrena primit će email od Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju s obrazloženjem i uputama za dopunu. Kandidati dostavljaju dopunu u roku od 6 radnih dana od dana primitka emaila od strane Središnjeg ureda. Dopuna se šalje isključivo elektronskim putem na email adresu: staff@remove-this.unizg.hr. Uvjetno odobrene prijave za koje dopuna neće biti poslana u roku smatrat će se odbijenima.

Svi kandidati imaju mogućnost žalbe u roku od 8 dana od dana objave prvih rezultata Prvog kruga Natječaja na službenim internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Molimo žalbe poslati zaključno do 14. srpnja 2023. godine na sljedeći način:

  • u fizičkom obliku na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom “Za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti“ i
  • skenirano na e-mail adresu staff@unizg.hr, radi brže obrade.

Nakon naznačenoga roka za žalbe, Povjerenstvo za žalbe donosi odluku o žalbama u daljnjem roku od 8 dana. Odluka Povjerenstva za žalbe je konačna.

Važna napomena: Kandidati koji planiraju prijaviti kategoriju za dodatnu financijsku potporu (potpora za uključivanje - Inclusion support i/ili kategoriju izvanredni troškovi – visoki troškovi putovanja), molimo da se jave odmah po objavi rezultata kako bi se postupak prijave na vrijeme proveo. Agencija za mobilnost i programe EU donosi konačnu odluku o predmetu.

Mole se svi kandidati i njihove matične sastavnice da se upoznaju s napomenama navedenima u rezultatima te s priloženim Uputama (važni rokovi - rok za potvrdu mobilnosti/za dostavu dokumentacije za sastavljanje ugovora o financiranju).

Privitci:Top