Vijest
31.10.2023

Prvi rezultati Natječaja Erasmus+ KA131, "međunarodno otvaranje" (treće zemlje) za mobilnost osoblja, od 13.11.2023. do 30.06.2024.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje PRVE REZULTATE Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA131) - međunarodna mobilnost za nastavno i nenastavno osoblje prema trećim zemlje koje nisu pridružene programu, razdoblje mobilnosti: od 13.11.2023. do 30.06.2024. za sljedeće aktivnosti: poučavanje (STA), poučavanje u kombinaciji s osposobljavanjem (STA+STT) i osposobljavanje (STT).

Kandidati imaju mogućnost žalbe u roku od 8 radnih dana od objave prijedloga rang-liste.

Žalbe se šalju na erasmus.noneu@unizg.hr.

Nakon naznačenoga roka za žalbe Sveučilište će razmotriti eventualne žalbe te na sveučilišnim stranicama objaviti konačne rezultate. Na konačnu odluku Sveučilišta povodom žalbe ne postoji mogućnost pritužbe.

NAPOMENA: Ukoliko Sveučilište u Zagrebu ne zaprimi žalbu na ovdje objavljene prve rezultate, oni će se smatrati konačnima.

Privitak:


Klasa: 605-01/22-01/25
Ur. broj: 251-25-16/9-23-40

Zagreb, 31.10.2023.Top