Vijest
07.07.2023

Prvi lektorat hrvatskoga jezika na njemačkom govornom području započinje s radom

Ulf Brunnbauer, Rolf-Dieter Jungk, Jurica Pavičić, Vladimir Duvnjak, Udo Hebel, Radovan Fuchs, Mario Grčević, Gordan Bakota, Ursula Regener

U Njemačkoj, na sveučilištu u bavarskom gradu Regensburgu, s radom započinje Croaticum, a u njegovu sastavu i Lektorat za hrvatski jezik i kulturu. Riječ je o iznimnom akademskom i političkom iskoraku s obzirom na to da na cijelom njemačkom govornom području hrvatski jezik do sada nije bio zastupljen kao samostalni sveučilišni lektorat.

Lektorat za hrvatski jezik i kulturu kao sastavni dio Croaticuma započet će s radom od akademske godine 2023./2024. pri Institutu za slavistiku Sveučilišta u Regensburgu. Uspostava Lektorata jedna je od inicijativa istaknutih pri pokretanju bilateralnoga Centra za europske i njemačke studije, kojega je sjedište na Sveučilištu u Zagrebu, a koji je osnovan u ožujku 2023. kao zajednička institucija sveučilištâ u Zagrebu i Regensburgu s regionalnim fokusom na jugoistočnu Europu na temelju akta koji su u Zagrebu potpisali čelnici dviju institucija.

Uspostavljanje Lektorata za hrvatski jezik i kulturu daljnji je korak u razvoju dugogodišnje akademske suradnje između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Regensburgu. Lektorat započinje s radom na temelju ugovora koji je potpisan 5. srpnja 2023. Ugovor su u auli Senata Sveučilišta u Regensburgu svečano sklopili ministar znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prof. dr. sc. Radovan Fuchs i rektor Sveučilišta u Regensburgu prof. dr. sc. Udo Hebel.

Uz rektora Hebela i ministra Fuchsa, uzvanicima na svečanom potpisivanju ugovora obratili su se bavarska ministrica za hranu, poljoprivredu i šumarstvo Michaela Kaniber, državni tajnik u bavarskom Ministarstvu znanosti dr. sc. Rolf-Dieter Jungk i prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Jurica Pavičić.

Svečanosti su nazočili veleposlanik Republike Hrvatske u Njemačkoj Gordan Bakota, generalni konzul Republike Hrvatske u Münchenu Vladimir Duvnjak, voditelj Službe za međunarodnu suradnju u Upravi za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti i obrazovanja Staša Skenžić te članovi izaslanstva Sveučilišta u Zagrebu: voditelj Centra za njemačke i europske studije na Sveučilištu u Zagrebu prof. dr. sc. Siegfried Gehrmann, obnašatelj dužnosti dekana Fakulteta hrvatskih studija prof. dr. sc. Mario Grčević, prof. dr. sc. Nevenka Čavlek s Ekonomskoga fakulteta i voditeljica Središnjega ureda za međunarodnu suradnju dr. phil. Branka Roščić.

Podsjetimo, osnivanju Croaticuma – Centra za hrvatski jezik i književnost na Sveučilištu u Regensburgu prethodilo je potpisivanje Zajedničke izjave vezane uz uspostave lektorata hrvatskog jezika i kulture. Izjavu su u prosincu 2022. potpisali ministar znanosti i obrazovanja RH prof. dr. sc. Radovan Fuchs i rektor Sveučilišta u Regensburgu prof. dr. sc. Udo Hebel.

Vladimir Duvnjak, Gordan Bakota, Mario Grčević, Jurica Pavičić, Udo Hebel, Radovan Fuchs,
Ursula Regener, Branka Roščić, Staša Skenžić, Siegfried Gehrmann, Nevenka ČavlekTop