Vijest
24.06.2014

Promocija novog znanstvenog časopisa InterEU Law East na Ekonomskom fakultetu

U četvrtak 26. lipnja 2014. u 11.30 sati u Knjižnično dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu svečano će biti promoviran novi znanstveni časopis InterEU Law East.
InterEU Law East
znanstveni je časopis u nakladi Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u kojemu se objavljuju radovi iz područja prava i ekonomije s međunarodnim fokusom, a osobito radovi u kojima se izlaže problematika pravnih i ekonomskih aspekata Europske unije i ostalih tržišnih integracija, tržišne slobode i ograničenja, prava konkurencije i intelektualnog vlasništva, prava društava i korporativnog upravljanja, međunarodne trgovine te međunarodnog privatnog i javnog prava.

Novi znanstveni časopis InterEu Law East predstavit će prodekan za znanstveno-istraživački rad i administraciju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Jurica Pavičić i glavna urednica časopisa prof. dr. sc. Hana Horak.

Časopis InterEu Law East pokrenut je uz potporu Europske unije u okviru Tempus projekta European and International Law Master Program Development in Eastern Europe i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Pozivnica za promociju znanstvenog časopisa
InterEU Law EastTop