Vijest
11.10.2015

Programi potpora za istraživanje, usavršavanje i predavanja na Tehničkom sveučilištu u Münchenu

Tehničko sveučilište u Münchenu nudi programe potpore za strane doktorske studente, poslijedoktorande, sveučilišne nastavnike i znanstvenike u svrhu znanstvenog usavršavanja, istraživanja i predavanja na TUM-u. 

Više detalja dostupno je u privitku.

 

Privitak



Top