Vijest
25.09.2014

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu domaćin godišnjeg skupa Europskog pravnog instituta

Godišnji skup Europskog pravnog instituta - ELI (European Law Institute), nezavisne međunarodne organizacije čiji je primarni cilj pridonositi razvoju prava u Europi, održava se od 24. do 26. rujna 2014. u Zagrebu.

Domaćin skupa je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a na njemu sudjeluje oko 200 pravnih stručnjaka iz cijele Europe.

Jedan je od glavnih ciljeva ovogodišnjeg skupa potaknuti raspravu sudionika s vodećim europskim stručnjacima o aktualnim pravnim temama te motivirati pravnike iz zemalja Jugoistočne Europe na ulazak u članstvo Europskog pravnog instituta.

Skup je otvoren 24. rujna u 19 sati u Hrvatskom državnom arhivu, kada su se sudionicima obratili predsjednica Europskog pravnog instituta Diana Wallis, ministar pravosuđa Republike Hrvatske Orsat Miljenić i dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić.

Akademski program godišnjeg skupa Europskog pravnog instituta započeo je 25. rujna u Hrvatskom državnom arhivu, gdje su se sudionicima obratili predsjednica ELI-ja Diana Wallis i izaslanik Predsjednika Republike Hrvatske Vito Turšić. U nastavku programa skupa održat će se tri panel-diskusije na kojima će sudjelovati suci Europskog suda pravde, Europskog suda za ljudska prava, nacionalnih visokosudskih ustanova te predstavnici Europske komisije.

U petak 26. rujna program skupa nastavit će se Generalnom skupštinom Europskog pravnog instituta, na kojoj će uvodno izlaganje održati generalni direktor pravnog savjetništva Vijeća Europske unije Hubert Legal, a završno predavanje održat će predsjednik Odbora za pravna pitanja Europskog parlamenta Pavel Svoboda.

Istoga dana u 18 sati u Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj svečano će biti osnovano Hrvatsko središte Europskog pravnog instituta (Croatian Hub). Nakon uvodnog izlaganja voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Branka Baričevića, program svečanog osnivanja nastavit će se prezentacijom predsjednice Europskog pravnog instituta Diane Wallis te panel-diskusijom Hrvatski pravni sustav i pravosuđe godinu dana nakon pristupanja u EU, koju će moderirati prof. dr. sc. Tatjana Josipović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U panel-diskusiji sudjelovat će predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Branko Hrvatin, potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i predsjednik Hrvatskoga saveza udruga pravnika u gospodarstvu akademik Jakša Barbić, dopredsjednik Hrvatske odvjetničke komore Zoran Vukić i predsjednik Odbora za međunarodnu suradnju Hrvatske javnobilježničke komore Denis Krajcar.

Nezavisna međunarodna organizacija Europski pravni institut - ELI (European Law Institute), po uzoru na Američki pravni institut (ALI), okuplja ugledne pravnike s cijeloga kontinenta. Pored međunarodno priznatih profesora, sudaca, odvjetnika i drugih stručnjaka s područja prava, članice ELI-ja brojne su visokosudske ustanove, pravničke komore i međunarodne organizacije koje potpomažu njegov rad.

Detaljni program godišnjeg skupa Europskog pravnog instituta dostupan je na poveznici: http://www.pravo.unizg.hr/_news/14520/Brochure%20Zagreb%202014.pdf.

Program svečanog osnivanja Hrvatskog središta Europskog pravnog instituta dostupan je na poveznici: http://www.pravo.unizg.hr/_news/14520/LaunchCroHub_Agenda_bilingual_25.08_revised.pdf.

 Top