Vijest
30.11.2018

Održan 2. Sveučilišni dan kvalitete

2. Sveučilišni dan kvalitete održan je u petak 30. studenoga 2018. u auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb. Tema ovogodišnjega Sveučilišnoga dana kvalitete bila je Reakreditacija – jučer, danas, sutra. Ovogodišnji Sveučilišni dan kvalitete organiziran je kako bi se raspravilo o procesima vanjskoga vrjednovanja, prije svega postupaka reakreditacije, kojima se u velikoj mjeri bave sustavi osiguravanja kvalitete na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.


Cilj je programa
predstaviti primjere dobre i drukčije prakse sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje su prošle veći broj postupaka vanjskoga vrjednovanja.

Program 2. Sveučilišnoga dana kvalitete započeo je uvodnim obraćanjem rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, nakon čega su uslijedile tri prezentacije. Ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek održala je izlaganje pod nazivom Postignuća u kvaliteti do sada i budući izazovi – što smo učinili zajedno, a što trebamo činiti, prof. dr. sc. Marko Delimar s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu govorio je o primjerima dobre prakse u postupcima reakreditacije iz perspektive visokoga učilišta, a Lana Vanić, mag. iur., tajnica Metalurškoga fakulteta i predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu predstavila je drukčija iskustva maloga visokoga učilišta u postupcima reakreditacije.

Drugi dio programa Sveučilišnoga dana kvalitete bio je otvoren za širu raspravu. Na panel-diskusiji pod nazivom Reakreditacija – jučer, danas, sutra sudionici su pokušali raspraviti ključne probleme u postupcima reakreditacije. Moderatori panel-diskusije bili su prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mirjana Hruškar i predsjednik Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Markučič. Sudionici panel-diskusije bili su mr. sc. Sandra Bezjak iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje, dr. sc. Tamara Krajna s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, doc. dr. sc. Dinko Vusić sa Šumarskoga fakulteta, doc. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić s Veterinarskoga fakulteta, izv. prof. dr. sc. Mario Baić s Kineziološkoga fakulteta, doc. dr. sc. Višnja Rajić s Učiteljskoga fakulteta i izv. prof. art. Ksenija Zec s Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Panelisti i ostali sudionici pokušali su odgovoriti na ključna pitanja: što su nam postupci reakreditacije donijeli, kako se sastavnice Sveučilišta pripremaju za postupak reakreditacije te koje ishode očekuju.

Sveučilište u Zagrebu organiziralo je panel-diskusiju Reakreditacija – jučer, danas, sutra kako bi se pokrenula rasprava o svim izazovima koje postupak reakreditacije donosi, koliko se novi ciklus razlikuje od prethodnoga, što je nužno unaprijediti, a što pohvaliti. Tijekom rasprave panelisti su se osvrnuli i na nove kriterije vrjednovanja, nove načine izvješćivanja te daljnjega praćenja nakon provedenih postupaka vrjednovanja. Također, panel-diskusija omogućila je razmjenu iskustava te kritičko preispitivanje svih dionika.

Važan korak u procesu uključivanja Sveučilišta u Zagrebu u sva događanja u Europskome prostoru visokoga obrazovanja izgradnja je što učinkovitijega sveučilišnoga sustava osiguravanja kvalitete. U te procese ulazimo prije svega kako bismo trajno poboljšali vlastiti nastavni i znanstveni rad, oslanjajući se na dugu tradiciju Sveučilišta u Zagrebu. Kultura kvalitete sveučilišta očituje se u postizanju izvrsnosti u istraživačkom i stručnom radu, učenju i poučavanju, djelovanju u skladu s misijom i vizijom, postizanju strateških ciljeva, ali i u zadovoljstvu studenata, nastavnika, istraživača i ostalih zaposlenika, kao i vanjskih suradnika djelovanjem sveučilišta. U tom kontekstu sveučilišni sustav osiguravanja kvalitete predstavlja zajednički vrijednosni sustav. Svima nam je izazov trajno praćenje i vrjednovanje svih procesa u sveučilišnom sustavu, ali i u sustavu naših sastavnica, te nastojanje da se kvaliteta trajno poboljšava u skladu sa zadanim standardima.

PROGRAMTop