Vijest
31.08.2022

Objavljena knjiga I. Obadića o akademskim slobodama u prijedlozima novih zakona

U nakladi Sveučilišta u Zagrebu objavljena je knjiga Ivana Obadića pod naslovom "Akademske slobode u prijedlozima novih zakona". Autor je docent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu.

Okosnicu knjige i njeno prvo poglavlje (str. 15-110) tvori analitička studija Prilog raspravi o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i o Nacrtu zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju, koju je Senat Sveučilišta u Zagrebu, na sjednici 19. srpnja 2022., usvojio kao vlastito stajalište.  Riječ je o pravnoj analizi zakonskih nacrta koji se nalaze u saborskoj proceduri, a koja usporedno uzima u obzir alternativne prijedloge drugih zakonskih inicijativa i koja nudi prihvatljiva i održiva zakonska rješenja kako bi se u tijeku saborske procedure mogle izmijeniti sporne i neustavne odredbe i tako na vrijeme spriječiti nepovoljne posljedice forsiranog donošenja ovih sistemskih zakona. Analiza je naime pokazala da se u pozadini predloženih zakonskih rješenja ocrtava koncept uspostavljanja političkog nadzora nad sveučilištima i akademskom zajednicom. Autor je ekspertne uvide iz Priloga raspravi … dodatno nadogradio i produbio u zaključnim razmatranjima petog poglavlja knjige.

Knjiga predstavlja kompendij nužnih pravnih znanja kojima bi trebali ovladati svi koji se upuštaju u reformske zahvate u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, jer u odvojenim poglavljima donosi dokumente u podlozi aktualne rasprave o reformi sustava znanosti i visokog obrazovanja, zatim sistematizirana obvezujuća pravna shvaćanja Ustavnog suda RH o sustavu znanosti i visokog obrazovanja i naposljetku međunarodne i europske dokumente o ovoj tematici.                          

Knjiga bi trebala dati poticaj političkim faktorima i tijelima da sistemske zakone za područje znanosti i visokog obrazovanja ne donose na prečac, bez provedene meritorne rasprave i stvarnog dijaloga s akademskom zajednicom. Objavljivanjem ove knjige stvorene su stručne pretpostavke za vođenje meritorne rasprave i za uspostavu dijaloga između nositelja političke vlasti i ključnih institucija akademskog života kao što je to Sveučilište u Zagrebu koje je u dosadašnjem postupku donošenja zakona bilo uglavnom ignorirano. Kako bi se ti propusti ispravili i otklonile moguće štetne posljedice, Sveučilište u Zagrebu u javnosti je već iznijelo svoj prijedlog da se predvidi treće čitanje zakonskih prijedloga koji se nalaze u saborskoj proceduri te da se u međuvremenu održi tematska rasprava sa širokim dijapazonom relevantnih sudionika u organizaciji saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.

KNJIGA "AKADEMSKE SLOBODE U PRIJEDLOZIMA NOVIH ZAKONA", I. ObadićTop