Vijest
24.07.2023

Nevrijeme ostavilo trag i na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu - sanacija u tijeku

Nevrijeme koje je zahvatilo Zagreb u srijedu 19. srpnja 2023. ostavilo je trag i na nekim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. U proteklim danima Uprava Sveučilišta u Zagrebu kontaktirala je dekanice i dekane sve 34 sastavnice kako bi dobila detaljan uvid u opseg oštećenja te osigurala stručan pregled nastalih oštećenja na najviše pogođenim fakultetima. Svi detalji o šteti bilježeni su kako bi se napravio sveobuhvatan uvid u stanje te kako bi se moglo pristupiti hitnoj sanaciji.

Olujni udari vjetra i obilne oborine prouzročili su oštećenja na 15 fakulteta, a najviše na Kineziološkom fakultetu i Fakultetu hrvatskih studija. Kineziološki fakultet pretrpio je značajna oštećenja na krovu, što je prouzročilo odizanje krovnoga pokrova i dijela krovne konstrukcije. Također, stabla na prostorima oko Fakulteta pretrpjela su poprilična oštećenja. Fakultet hrvatskih studija također je stradao u olujnom nevremenu, a posebice je velika šteta na krovnim i konstrukcijskim elementima na istočnoj strani zgrade. Deformacija pokrovnoga lima i lokalne deformacije krovne instalacije gromobrana zahtijevaju brzu intervenciju kako bi se spriječila daljnja oštećenja i osigurala sigurnost zgrade.

Također, značajna oštećenja pretrpio je i Fakultet organizacije i informatike, gdje je došlo do oštećenja krovišta od salonitnih ploča na kotlovnici, što je rezultiralo pojačanim prokišnjavanjem, kao i Tekstilno-tehnološki fakultet, gdje je jedan prozor na fakultetskoj zgradi izbijen te su popucala stakla na staklenim stijenama.

Na zgradi rektorata na Trgu Republike Hrvatske 14, koja je privremeno iseljena zbog cjelovite obnove, oštećeno je krovište zgrade i nekoliko staklenih stijena.

Popis fakulteta koji su pretrpjeli štetu tijekom nevremena:

1) Agronomski fakultet
2) Fakultet hrvatskih studija
3) Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
4) Fakultet organizacije i informatike
5) Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
6) Farmaceutsko-biokemijski fakultet
7) Filozofski fakultet
8) Geodetski fakultet
9) Grafički fakultet
10) Katolički bogoslovni fakultet
11) Kineziološki fakultet
12) Prehrambeno-biotehnološki fakultet
13) Stomatološki fakultet
14) Veterinarski fakultet
15) Tekstilno-tehnološki fakultet

Timovi za hitne intervencije već su angažirani na stradalim fakultetima kako bi procijenili štetu i kako bi se započelo s prvom fazom sanacije.

Uprava Sveučilišta u Zagrebu zahvaljuje svima na suradnji.Top