Vijest
27.04.2023

Natječaj za upis u prvu godinu prijediplomskih i integriranih (prijediplomskih i diplomskih) studija u ak. godinu 2023./2024.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 6. redovitoj sjednici u 354. akademskoj godini (2022./2023.) održanoj 21. ožujka 2023. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu prijediplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih  studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2023./2024. 

Tekst Natječaja za upis studenata u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, integriranih (prijediplomskih i diplomskih) te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024.

Datum objave Natječaja: 27. travnja 2023.

Tablica upisnih mjesta za upis u 1. godinu prijediplomskih i integriranih (prijediplomskih i diplomskih) studija u ak. god. 2023./2024.*

*Navedeni broj upisnih mjesta na dvopredmetnim studijima zapravo je dvostruki broj studenata jer upisani studenti ostvaruju na jednom dvopredmetnom studiju samo pola ukupnog studija. 


Sveučilište u Zagrebu je sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH potpisalo Sporazum kojim je predviđeno poticanje donošenja upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske s ciljem povratka Hrvata i potomaka Hrvata u Hrvatsku te pozitivnog djelovanja na ostanak mladih u hrvatskome društvu, čime se dugoročno jača demografski, gospodarski i opći napredak hrvatskoga društva. 

Stoga je Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio posebnu kvotu za ove kandidate te će sastavnice provoditi razredbene postupke za njih po posebno utvrđenim uvjetima upisa (Posebni dio Natječaja).

Predviđene posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke. 
U navedenoj upisnoj kvoti moći će se upisati samo oni kandidati koji uz definirane uvjete upisa, u ak. god. 2023./2024. prvi puta upisuju prvu godinu studija. 

Natječaj sadrži i informacije o razredbenom postupku, podnošenju prijave, kriterijima selekcije i rokovima za upis za kandidate iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj koji se upisuju u posebnoj upisnoj kvoti na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu koje su definirale tu kvote. Detaljnije informacije navedene su u posebnom dijelu Natječaja.Top