Vijest
13.12.2022

Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij 'Arhitektura i urbanizam', 'Prostorno uređenje', 'Ciklus: Strateško planiranje i održivi razvoj'

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis III. generacije studenata na poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam, Prostorno uređenje Ciklus: Strateško planiranje i održivi razvoj u akademskoj godini 2022./2023.

Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij su: 1. završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij s ukupno ostvarenih 300 ECTS bodova ili završen dodiplomski studij, 2. prosjek ocjena 3.0 ostvaren tijekom studija. Ako kandidat ima prosjek niži od 3.0 potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora, 3. poznavanje jednog stranog jezika.

Prijave se zaprimaju do 15. siječnja 2023. godine.

Obrazac za prijavu

Prijavi je potrebno priložiti:

- diplomu - ovjerenu kopiju

- prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju (ovjerena kopija)

- preporuke (ako je prosjek niži od 3.0)

- domovnicu i rodni list (izvornik ili ovjerena kopija)

- životopis

- odluku pravne osobe o plaćanju školarine (u slučaju kada školarinu plaća pravna osoba)

- rješenje Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu (ako studij nije završen u Republici Hrvatskoj)

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, 10000  Zagreb

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-adresi:
za prijave: referada@arhitekt.hr
za info o studijskom programu: lhohnjec@arhitekt.hrTop