Vijest
23.01.2024

Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2024./2025.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje natječaj za studentske razmjene u ak. god. 2024./2025. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene.

Natječaj za dodjelu stipendija iz sveučilišnih sredstava redovitim studentima Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u semestrima partnerskih sveučilišta za akademsku godinu 2024./2025.:

AUSTRALIJA

JAPAN

JUŽNA KOREJA

KINA 

SAD

SINGAPUR

TAJVAN

 

Osoba za kontakt: Bernard Špoljarić, e-mail: bilateral_exchange@remove-this.unizg.hr , tel. 01/ 4698 165.Top