Vijest
27.02.2017

NATJEČAJ Erasmus+ za mobilnost nastavnog osoblja za razdoblje mobilnosti od 15.05.2017. do 31.05.2018. – PARTNERSKE ZEMLJE

Sveučilište u Zagrebu raspisuje:
NATJEČAJ za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 15.05.2017. do 31.05.2018.

za aktivnosti:
•    podučavanje (STA) - (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica)
•    osposobljavanja (STT) - (nastavno i nenastavno osoblje

Rok za prijavu:
•    zaključno do 24. ožujka 2017.

Privitci:

  1. Odluka o Natječaju za mobilnost nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 15.05.2017. do 31.05.2018.
  2. Upute uz Natječaj,
  3. Popis partnerskih visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani Erasmus+ bilateralni međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i osoblja za razdoblje 2017. – 2018. – sadrži ujedno i iznose za životne i putne troškove,
  4. Prijavni obrazac (na hrvatskom),
  5. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement),
  6. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu osposobljavanja (plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Staff Mobility for Training – Mobility Agreement),
  7. Europass obrazac za životopis,
  8. Popis / Pretraživač ISCED Subject area codes,
  9. Kriteriji za rangiranje Erasmus+ prijava za nastavno i nenastavno osoblje (programske i partnerske zemlje).


Klasa: 605-01/17-04/2
Urbroj: 380-155/073-17-2
Zagreb, 28. veljače 2017.Top