Vijest
06.02.2015

Nagrada za mlade znanstvenike (Danubius Young Scientist Award 2015)

Objavljen je natječaj za dodjelu nagrada najboljim mladim znanstvenicima iz područja Dunavske regije Danubius Young Scientist Award 2015 (u koju spada i Hrvatska) za 2015. godinu. Dodijelit ć‡e se 14 nagrada, svaka u iznosu od 1.200 eura, i to četrnaestorici mladih znanstvenika - po jednom znanstveniku iz svake zemlje koja je dio Dunavske regije. Svakog kandidata mora nominirati njegova znanstvena organizacija (sveuciliste, akademija itd.).

Broj nominacija po znanstvenoj organizaciji limitiran je na tri kandidata, koji moraju biti s različitih fakulteta ili odjela, instituta ili istrazivackih skupina u sklopu određene organizacije. Međunarodna stručna prosudbena komisija utvrdit će konačnu rang-listu svih pristiglih nominacija te će najviše rangirani kandidat iz svake zemlje biti predložen za dodjelu nagrade.

S obzirom na to da kandidate nominira matično Sveučilište, molimo sastavnice Sveučilišta u Zagrebu da nam svoje prijedloge kandidata sa svom potrebnom dokumentacijom dostavite najkasnije do 6. ožujka 2015. na e-mail: amihalic@unizg.hr

Krajnji rok kada Sveučilište mora dostaviti nominacije je 20. ožujka 2015. Dodjela nagrada održat će se u listopadu 2015. godine.

ORIGINALNI TEKST NATJEČAJA

VIŠE INFORMACIJA O NATJEČAJUTop