Vijest
04.05.2023

Na Sveučilištu u Zagrebu održano predavanje o sjećanju na holokaust

U auli Sveučilišta u Zagrebu u četvrtak 4. svibnja 2023. predavanje pod nazivom Reflective Culture of Holocaust Remembrance (RCoHR) – An Innovative Approach for Coping with a National Trauma in a Diverse Setting održala je prof. dr. sc. Zehavit Gross, dekanica Učiteljskoga fakulteta Bar-Ilan Sveučilišta u Izraelu. Predavanje je održano u okviru njezina posjeta Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom predavanja, profesorica Gross predstavila je istoimeni projekt koji financira Izraelska znanstvena zaklada (Israel Science Foundation – ISF). Cilj je projekta istraživanje na koji se način sjećanje na holokaust obrađuje i posreduje učenicima u različitim obrazovnim institucijama u okviru židovskih i arapskih zajednica u Izraelu. Također, analizira se i kako se tzv. reflektivna kultura sjećanja na holokaust (Reflective Culture of Holocaust Remembrance – RCoHR) može njegovati u izraelskom (arapskom i židovskom) obrazovnom sustavu i može li se, te na koji način, replicirati i implementirati kao inovativni teorijski i praktični pristup u suočavanju i nošenju s različitim nacionalnim traumama u drugim kontekstima i na drugim mjestima. „Ovaj inovativni model koji je osmišljen i implementiran s idejom osnaživanja obrazovanja o holokaustu (Holocaust Education) može se dodatno razviti u poseban pristup tzv. mirovnoga obrazovanja (Peace Education), koji je važan dio obrazovnoga procesa općenito“, istaknula je profesorica Gross.

Skup je započeo pozdravnim govorima rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepana Lakušića, prorektora za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju prof. dr. sc. Jurice Pavičića i dekana Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Siniše Opića.

Izrazivši dobrodošlicu profesorici Gross na Sveučilištu u Zagrebu, rektor prof. dr. sc. Stjepan Lakušić istaknuo je kako se predavanje održava tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA). Senat Sveučilišta u Zagrebu, kao i druge visokoobrazovne institucije u Republici Hrvatskoj, u ožujku 2023. prihvatio je deklaraciju o sjećanju na holokaust, čime se potvrđuje predanost promicanju obrazovanja, sjećanja i istraživanja o holokaustu kako na međunarodnoj razini, tako i na institucionalnim razinama u različitim zemljama. „Ova Deklaracija posebno je važna jer promiče toleranciju, demokraciju i ljudska prava te se bori protiv svih oblika diskriminacije. Svi zajedno moramo graditi bolju budućnost, bolje društvo, inkluzivno društvo, u kojem se lekcije iz prošlosti ne zaboravljaju.“, istaknuo je rektor Lakušić.

Prorektor prof. dr. sc. Jurica Pavičić osvrnuo se na uspješnu suradnju koju Sveučilište u Zagrebu te njegovi fakulteti i akademije, na temelju institucionalnih sporazuma, ostvaruju s visokoobrazovnim institucijama iz Izraela. Posebno su dobri odnosi između sveučilišta ostvareni u tehničkom i biomedicinskom području. Također, prorektor je najavio i dodjelu počasnoga doktorata Sveučilišta u Zagrebu prof. emer. Eriku Cohenu s Hebrew Sveučilišta u Jeruzalemu koja će se održati 15. svibnja 2023.

Dekan Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Siniša Opić izrazio je zadovoljstvo suradnjom s profesoricom Gross i Učiteljskim fakultetom Bar-Ilan Sveučilišta u Izraelu, posebno vezano uz model reflektivne kulture sjećanja na holokaust i tzv. mirovnoga obrazovanja.

Uz prorektore Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Borisa Brkljačića, prof. dr. sc. Dubravka Majetića i prof. dr. sc. Tomislava Bolanču, predavanju su, između ostalih, nazočili ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, počasni predsjednik Hrvatsko-izraelskoga poslovnoga kluba (CIBC) prof. dr. sc. Dragan Primorac, glavni rabin Židovske općine Zagreb Luciano Moše Prelević, prodekanica Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta Bar-Ilan prof. dr. sc. Rachel Schiff, dekani sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, profesori i studenti.

Uz dužnost dekanice Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta Bar-Ilan, profesorica Zehavit Gross obnaša i dužnost predsjednice UNESCO-ve Katedre za obrazovanje, ljudske vrijednosti, toleranciju, demokraciju i mir (UNESCO Chair in Education for Human Values, Tolerance Democracy and Peace). Također, predsjednica je odbora Sal Van Gelder centra za istraživanje i podučavanje holokausta (Sal Van Gelder Center for Holocaust Research & Instruction). Njezino istraživanje usmjereno je na međuvjersko obrazovanje, mirovno obrazovanje i obrazovanje o holokaustu. Godine 2016. pozvana je u Ujedinjene narode održati govor na posebnom simpoziju o budućnosti obrazovanja o holokaustu u cijelom svijetu. Autorica je i urednica brojnih članaka i knjiga te dobitnica brojnih domaćih i međunarodnih nagrada.

Profesorica Gross došla je na Sveučilište u Zagrebu i gostovala kao stipendistica u sklopu europskoga programa Erasmus+ mobilnosti za nastavno osoblje između zagrebačkoga Sveučilišta i partnerskih zemalja Europske unije. Nositelj projekta je Sveučilište u Zagrebu i Središnji ured za međunarodnu suradnju, a Učiteljski fakultet je sastavnica u akademskom dijelu suradnje. Profesorica Schiff je također došla u radni posjet kao stipendistica istoga programa.Top