Vijest
03.07.2017

Na Skupštini Saveza ALUMNI UNIZG izabran novi predsjednik i članovi tijela Saveza

Na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu u petak 30. lipnja 2017. održana je Izborna skupština Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG. Skupštini je nazočilo 60-ak alumna, većinom predsjednika i predstavnika alumni društava na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu te dekani i prodekani nekih fakulteta. Skup je otvorila predsjednica Predsjedništva i Saveza, prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer, a u ime rektora prof. dr. sc. Damira Borasa skup je pozdravio prorektor Sveučilišta u Zagrebu za  inovacije, transfer tehnologije i komunikacije prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga koji je posebno istaknuo važnost alumni zajednice za razvoj sveučilišta i njegovu promociju u zemlji i svijetu.

Na početku sjednice profesorica Mencer je dala Izvješće o radu za razdoblje njezinog predsjedanja Savezom, od 2009. do 2017. godine, te se posebno zahvalila članovima tijela Saveza: Predsjedništva, Nadzornoga povjerenstva i Časnoga suda u oba četverogodišnja mandata. Posebno se osvrnula na djelatnost Saveza vezano uz informiranje alumni zajednice o radu Saveza i njegovih članova te samog Sveučilišta u Zagrebu – izdavanje Glasnika. Savez je od 1990. ukupno izdao 29 Glasnika, dok je u razdoblju njezinoga osmogodišnjeg predsjedanja Savezom izdano ukupno 14 Glasnika. O radu Nadzornoga povjerenstva izvijestila je mr. sc. Anđelka Bedrica, a o radu Časnoga suda prof. dr. sc. Mirela Leskovac.

Njegujući tradiciju uvedenu na prošloj Izbornoj skupštini 2013., Predsjedništvo Saveza je na prijedlog svojih članova dodijelio priznanja zaslužnim alumnima: prof. emer. Heleni Jasni Mencer za obnovu i razvoj alumni djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu, prof. emer. Ana Mariji Grancarić za promicanje alumni filozofije na Sveučilištu u Zagrebu te bračnom paru Maji i Damiru Periniću za promicanje hrvatske kulture u Francuskoj i obogaćivanje alumni pokreta na Sveučilištu u Zagrebu. Predsjedništvo je odlučilo dodijeliti i posebna priznanja članovima Predsjedništva prof. emer. dr. sc. Željku Korlaetu za izniman angažman u procesu izrade novoga Statuta Saveza ALUMNI UNIZG te dugogodišnji doprinos razvoju alumni djelatnosti Saveza te mr. sc. Srećku Seljanu za inicijativu i izniman angažman pri uvođenju e-adrese s jedinstvenom domenom za alumne Sveučilišta u Zagrebu te za dugogodišnji društveno korisni rad.

U radnom dijelu sjednice Skupštine u redovito članstvo Saveza ALUMNI UNIZG primljeno je Društvo bivših studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (DBS-KBF / AMAC-FTC), a članstvo je obnovljeno za sve udruge koje su dostavile dokumentaciju u skladu sa člankom 9. Statuta Saveza: Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FER), Hrvatska udruga inženjera Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (AMAC FSB), Društvo prijatelja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMA-FBF), Društvo bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMAMUZ), Udruga bivših studenata i prijatelja Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMA SFZG), Udruga diplomanata i prijatelja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-UFZG), Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta (AMA Croaticae -  Deutschland e. V.), Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta (AMCA – Paris) i Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta (AMCA Quebec). Zbog nepotpune dokumentacije uvjetna obnova članstva je prihvaćena za Udrugu bivših studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Alumni Filozofskog fakulteta u Zagrebu) i Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta (AMAC - UK) koji će biti primljene u Savez na prvoj sljedećoj Skupštini po primitku cjelokupne dokumentacije.

alumni_skupstina_mencer_lipanj2017

Prof. emer. Jasna Mencer

alumni_skupstina_safran_lipanj2017

Prof. dr. sc. Mario Šafran

Skupština Saveza izabrala je i novog predsjednika te članove tijela Saveza za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Tako je za predsjednika izabran prof. dr. sc. Mario Šafran s Fakulteta prometnih znanosti, dugogodišnji predsjednik udruge AMAC-FSC i dosadašnji član Predsjedništva. U Predsjedništvo su izabrani: mr. sc. Anđelka Bedrica (AMA-FBF), prof. dr. sc. Hrvoje Brkić (AMA SFZG), prof. emer. Nada Čikeš (AMAMUZ), prof. emer. Mladen Franz (AMAC FSB) i dr. sc. Martina Kolar-Billege (AMAC-UFZG), a za koordinatore pridruženih članova izabrani su Krešimir Mustapić (AMAC Toronto) i Lamia Barbier Ruzdic (AMCA-Paris).
Za članove Nadzornog povjerenstva izabrani su: izv. prof. dr. sc. Jelena Macan (AMACIZ), doc. dr. sc. Ana Matin (AMAC-Alumni FAZ) i Asja Ostrogović, mag. pharm. (AMA-FBF), a u Časni sud: Olga Kolobarić, dipl. ing. (AMCA-TTF), prof. dr. sc. Mirela Leskovac (AMACIZ) i dr. sc. Dubravka Pavišić-Strache (AMA-FBF), a članovi će među sobom izabrati predsjednika.

Nakon provedenih izbora, dosadašnja članica Predsjedništva prof. dr. sc. Jasmina Havranek (AMAC Alumni-FAZ) održala je zanimljivo predavanje: Uloga alumni aktivnosti u boljem povezivanju visokog obrazovanja i tržišta rada. Nakon predavanja sudionici Skupštine posebno su raspravljali o temi predavanja i važnosti alumna za povezivanje studenata sa tržištem rada. Sudionici su zatvorili skupštinu u svečanom tonu zajednički otpjevavši akademsku himnu Gaudeamus igitur. Sutradan je za sudionike Skupštine organiziran zajednički izlet u Istru (Motovun, Draguć, Beram i Vrsar) koji su iskoristili za bolje upoznavanje i razmjenu ideja i iskustava u alumni djelovanju.

alumni_skupstina_lipanj2017.Top