Vijest
08.10.2020

"Lučar cijelosti" - zbornik radova posvećen 95. rođendanu prof. dr. sc. Bulcsúa Lászlόa

U petak 9. listopada 2020. u 13 sati u Matici hrvatskoj u Zagrebu bit će predstavljen zbornik radova naših uglednih znanstvenika posvećen 95. rođendanu velikana hrvatskoga jezikoznanstva prof. dr. sc. Bulcsúu Lászlóu pod naslovom "Lučar cijelosti".


Profesor Bulcsú László, uz akademika Radoslava Katičića, predstavlja sam vrhunac, kako hrvatskoga jezikoznanstva u cjelini, tako i jezikoslovlja u užem smislu u drugoj polovici 20. stoljeća. Kada je krajem 50-ih godina prošloga stoljeća akademik Katičić osnovao studij Opće lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pozvao je profesora Lászlóa, kao iznimnoga znalca, da se pridruži tomu studiju kao nastavnik. Svojom velikom širinom te dubinom razumijevanja jezika kao takva, ali i jezičnoga ustroja velikoga broja različitih svjetskih jezika, profesor je László u znatnoj mjeri utjecao i na akademika Katičića, kao i na njegov pristup jeziku kao pojavi.

Profesor László utemeljio je poslije Odsjek za informacijske znanosti, gdje je uspješno povezao jezikoslovlje s najsuvremenijim razvojem računalne znanosti.

Osim što je razumijevao šezdesetak jezika, profesor László obdario nas je i jedinstvenim prijevodima akkadskih (starobabilonskih) spjevova, izravno s klinopisa, prijevodima starogrčkih, ruskih, njemačkih, mađarskih, engleskih i drugih pjesnika, uključujući i izvanredan prijevod Shakespearovih soneta na (međimurski) kajkavski, uz velik doprinos teoriji jezika, prevođenja, nastanka pisma, načela tvorbe, naglasnih sustava itd., te je bitno pridonio razvoju hrvatskoga nazivlja u području računarstva i obavijesne teorije.

Glavni urednik: Bojan Marotti
Uredničko vijeće: Jadranka Brnčić, Renata Husinec, Zdravka Matišić, Karolj Skala, Anita Šikić, Zorislav Šojat
Hrvatska sveučilišna naklada, Matica hrvatska, Hrvatsko filološko društvo, Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj, Zagreb, 2020.

O Zborniku će govoriti:
- prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
- prof. dr. sc. Marko Tadić, predstojnik Katedre za algebarsku i računalnu lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- dr. sc. Bojan Marotti, glavni urednikTop