Vijest
19.05.2023

Ljetna škola dizajna u Portu

Deveto izdanje ljetne škole dizajna u Portu održava se od 17. do 29. srpnja 2023. godine. Program se sastoji od predavanja te individualnih projekata. Predavanja se održavaju u jutarnjem terminu, dok je ostatak dana namijenjen istraživanju i razvijanju vlastitih projekata. Sudionici trebaju posjedovati barem osnovna znanja editorijalnog dizajna (tipografija, paginacija itd.) te ponijeti svoj laptop na kojem je potrebno imati instaliran (barem) Adobe CS6 softverski paket, točnije InDesign, Photoshop te Illustrator.

Više informacija na njihovoj web stranici.

Rok za prijavu je 23. lipnja 2023.Top