Vijest
11.10.2022

Konačni rezultati Prvog kruga Natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./2023.- programske zemlje (KA131)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje konačne rezultate Prvog kruga Natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./2023.- programske zemlje (KA131) za aktivnosti:

Prijave za kombiniranu aktivnost podučavanja i osposobljavanja uključene su u listu rezultata za aktivnost podučavanja (STA).

Mole se svi kandidati i njihove matične sastavnice da se upoznaju s napomenama navedenima u rezultatima te s priloženim Uputama (važni rokovi - rok za potvrdu mobilnosti / za dostavu dokumentacije za sastavljanje ugovora o financiranju).

 

Privitci:

KLASA: 605-01/22-04/02
URBROJ: 380-153/136-22-159Top