Vijest
16.01.2019

Konačni rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2019. godini (prvi krug)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje konačne rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2019. g. (prvi krug):

Privitak:

 

KLASA: 605-01/18-01/73
URBROJ: 380-153/037-19-39Top